Logo


Avmeldingsskjema

Vi minner om at du kostnadsfritt kan overføre din påmelding til en kollega, men gi beskjed til post@iko.no om endringen så raskt du har mulighet.

Ved avmelding gjelder følgende:

- Til og med 25.september: Avmeldingsgebyr på kr 350,- må betales
- 26. september - 10. oktober: Halv pris må betales
- 11. oktober – 6. november (og forfall på dagen): Full pris må betales
Avmeldingsreglene gjelder også ved sykdom.