Logo


Helt ærlig: Troverdig trosopplæring

Helt ærlig: Troverdig trosopplæring

Maria Saxegaard (24) møter ungdommer hver måned til helt ærlige samtaler. Nå tar hun konseptet med seg til Trosopplæringskonferansen.

Det er en av de litt regnvåte sommerdagene i Oslo. Regnet kommer plutselig, før solen stikker fram igjen. Derfor er solparasollene funnet fram over bordene på utekafeene, og ferske regndråper drypper ned. Jeg møter Maria Saxegaard (25) på en kafé på Vulkan i Oslo, kun et steinkast fra kunsthøyskolen, hvor Maria har sin base i sentrum for tiden. Der har hun ett år igjen på Kunstakademiet.

Det er en travel dag for Maria, som fyller dagene med langt mer enn bare studier. Ved siden av jobber hun som barne- og ungdomsarbeider i Bøler menighet, og er aktiv frivillig i KFUK-KFUM Norge. Dessuten er hun en målrettet strateg, som hele tiden jobber med de lange linjene også nasjonalt.

– Det aller beste er å finne den balansen. Ha en god relasjon og et godt møtepunkt med lokale barn og unge, og samtidig tenke nasjonalt. Det er på grasrota sammen med målgruppen at de beste strategiene blir til, forklarer Saxegaard.

 

Så et behov
Og det er nettopp sånn hun jobber. For omtrent to år siden begynte Maria utviklingen av konseptet «Helt ærlig» sammen med ungdommene i Bøler menighet.

– «Helt ærlig» ble til sammen med ungdommene som går ledertreningskurs i kirken. Vi spurte de hva de savnet i sin hverdag. Vi så et behov, og åpnet opp for en forandring i ungdomsarbeidet, sier hun.

Det ungdommene da svarte var at de trengte en arena i hverdagen hvor de kunne lære noe, få noen nye perspektiver, bli inspirert – uten at de skulle bli vurdert på det som på skolen. De ønsket seg et sted hvor de kunne snakke om tema som de selv syntes var viktig å snakke om. Tema som skolen ikke tok godt nok tak i, som var vanskelig å spørre om hjemme. Samtaler de ikke følte kirken var åpen for å ta.

Siden disse tilbakemeldingene først kom har de jobbet aktivt og strategisk med ungdomsarbeidet i Bøler menighet. Og sammen med disse ungdommene har de utviklet konseptet «Helt ærlig». En gang i måneden fyller de kirken med nysgjerrige ungdommer for å snakke helt ærlig om tema som er aktuelle for dem. Et panel bestående av ulike mennesker med ulike perspektiver og synspunkter snakker, og svarer på spørsmål om ulike tema.

– Det er troverdig trosopplæring jeg vil at dette skal være, sier hun.

 

Ønsker å løfte kirken som et sted for samtale, ikke bare preken
«Helt ærlig» er et talkshow som for hvert arrangement tar opp et tema som kirken, og samfunnet forøvrig, har sett, eller fortsatt ser på, som tabu. Tre personer blir invitert til å sitte i et panel, komme med hvert sitt innlegg, og diskutere seg imellom. Midt i praten er det en pause hvor det er mulig å skrive anonyme spørsmål på lapper. Hele samtalen etter pausen baserer seg på spørsmål fra lapper og fra publikum. Helt Ærlig fungerer også som en scene for lokale artister.

I panelet skal det alltid sitte en prest - panelets prest. Presten skal ta et historisk oppgjør med kirkens rolle til tema. Har kirken vært med på å opprettholde et tabu - eller vært med på å bryte det ned? Gjennom å invitere en ny prest til hver «Helt ærlig» viser det ungdommene et spekter av prester, uten alba og med ulike engasjement og refleksjoner.

– «Helt ærlig» skal være troverdig trosopplæring. Hvilken plass har troen i samtalen rundt dagsaktuelle temaer? Vi tar utgangspunkt i ungdommenes egne virkelighet og stiller spørsmål ved troens tilstedeværelse. «Helt ærlig» ønsker å løfte kirken som et sted for samtale, ikke bare preken. Vi utfordrer oss selv på å fjerne terskelen for hvilke temaer som passer inn i kirkerommet. Ungdom skal kjenne at her er det trygt å undre, og vi som kirke skal tørre å svare helt årlig på ungdommenes undring, forklarer Saxegaard.

Det siste året har hun jobbet med å utvikle et ressursmateriell til «Helt ærlig» med midler fra Kirkerådet. Drømmen er at konseptet skal kunne brukes over hele landet. Nylig inngikk Bøler kirke et samarbeid med KFUK-KFUM Norge om «Helt ærlig»-konseptet. Maria er nå ansatt i KFUK-KFUM frem til nyttår for å ferdigstille ressursmateriellet.

– Bøler kirke og KFUK-KFUM drar sammen til trosopplæringskonferansen for å lansere konseptet. Vi gleder oss!

Hun mener vi hele tiden som kirke bør se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer med et kritisk blikk.

– Vi må tørre å tenke litt nytt om hva kirken er. Og er det skummelt, da må vi i hvert fall gjøre det, sier hun. 

Det handler om å skape noe. Skape gode øyeblikk og relasjoner med barn og unge.
– Men for å skape noe nytt, er vi nødt til å bli utfordret på det først.

Du kan lese mer om «Helt ærlig» her, eller besøke dem på Facebook

«Organisasjonskristen»
Maria Saxegaard er barn av to prester, og har vokst opp i folkekirken. Men tidligere har hun kalt seg «organisasjonskristen», for det var i Ten Sing og KFUK KFUM hun først fant sin kirke.

– Kirken min er der organisasjonen min er. I gymsaler, på festivaltelt, menighetshus. For hvor to eller tre er samlet osv. I KFUK-KFUM fant jeg  min tro, og dette har nok lagt grunnlaget for hvordan jeg jobber med trosopplæring nå forteller hun.

Nå tar hun med seg erfaringene sine til trosopplæringskonferansen, en konferanse hun har vært på som deltaker mange ganger. Denne gangen deltar hun som programleder.

– Jeg tror dette blir noe litt annerledes enn konferansen er vant til, men vi skal ikke være redd for å prøve noe nytt. Jeg håper en helt ærlig start på dagen kan prege hele konferansen, til nettopp å utfordre oss selv litt, sier hun.

– Hva tenker du om årets tema: OPPDRAG KIRKE?
– Jeg tenker at «Helt ærlig»-konseptet passer helt perfekt inn i den beskrivelsen. For jeg tror det er nettopp dette som er oppdraget vårt.

Hun mener en annen måte å si OPPDRAG KIRKE på er å spørre: Hva skal vi som kirke være i 2019? Og da er svaret klart for Maria. Kirken må være relevant, og ikke minst troverdig i møte med barn og unge.
– Det er et oppdrag vi må ta på alvor. Det er absolutt noe veldig forpliktende i den tittelen.