Kirken som et fristed

Kirken som et fristed

 

Møt kandidat nummer 3 til Trosopplæringsprisen: Lys våken Pluss

 

Lys våken Pluss i Nordstrand og Ljan menigheter inviterer ungdommer til en overnatting i kirken i vinterferien.

– Vi har i flere år hatt god erfaring med å ha med mange ungdomsledere på Lys våken for 6. klassinger. Etter hvert begynte ungdommene selv å drømme om en egen Lys våken, forteller Marianne Fraser Lende, trosopplæringsleder i Nordstrand og Ljan menigheter.

Og slik ble det. I 2016 arrangerte menighetene, etter ønske av ungdommene selv, Lys våken Pluss for ungdommer mellom 13 og 18 år. De ble inviterte til å «bo-i-kirken» fra torsdag til lørdag i vinterferien. Dette har de nå gjort tre ganger.

– Vi ønsket å gi ungdommen en erfaring av kirken som et fristed. Et sted for å utforske tro, kjenne trygghet og tilhørighet og utrusting av disipler. Samtidig er det viktig for oss at vi skal ha det gøy sammen, sier Lende.

Det var i tillegg viktig for menighetene å komme med et tilbud til de ungdommene i nærområdet som var hjemme i vinterferien.

Tiltaket er spesielt rettet mot ungdommene som nylig ble konfirmert (15-åringene).

– Men vi har et stort ungdomsmiljø ut over konfirmantene i kirken, så alle som er mellom 13 og 18 år kan få komme, legger hun til.

Et pusterom er høydepunktet

Lys våken Pluss er altså to døgn i kirken for ungdommene. Der er aktivitetene lagt opp til å være alt fra slalåm i bakkene, svømming, lek og moro i kirkerommet til undervisning og gudstjeneste med bønnevandring og nattverd. I opplegget brukes ofte kristuskransen.

Dagene fylles med lek, underholdning og gode samtaler.

– Men det mange har sagt er at de synes kveldsavslutningen er viktig. Da samles vi rundt et kors av lys og synger sammen, har bønnevandring, nattverd og stillhet. Mange av ungdommene synes dette er et høydepunkt. Det blir et pusterom og et fristed, sier Lende.