Logo


Trosopplæringskonferansen 2017 - med nåden i fokus

Trosopplæringskonferansen 2017 - med nåden i fokus

Høstens viktigste storsamling i ferd med å ta form. Trosopplæringskonferansen arrangeres for 17. gang og går av stabelen 17. oktober. Tema i år er Nåde.

Kjersti Kolbjørnsrud i Kirkerådet er prosjektleder for arrangementet også i år, og er fornøyd med valg av tema og navn på årets trosopplæringskonferanse.
Nåde er temaet for reformasjonsmarkeringen i Norge. For mange er nåde et begrep som kan være vanskelig å begripe. Vi vil prøve å skape et innhold i konferansen der vi kan utforske hvilken betydning Guds nåde har for oss i dag. Vi lever i en tid der menneskeverd og skaperverk trues. For mange barn og unge er livet preget av prestasjoner og mål om å være perfekte. Vi trenger nådige fellesskap som gir gode livsvilkår for barn og unge. Vi håper at konferansen vil gi inspirasjon til å fornye formidlingen av Guds nåde og barmhjertighet. Konferansen vil peke på at nåden gir frihet til å leve.

Nåde-reform
Over hele landet markeres det i år at det er 500 år siden reformasjonen, en revolusjon som forandret både folks tankesett og hele samfunnet. «Nåden alene» var Martin Luthers ord den gang, og dette blir tematisert på konferansen.
Trosopplæringskonferansen inngår som en del av alle reformasjonsmarkeringer dette året. Det er spesielt interessant å belyse noen av de temaene som var sentrale i reformasjonen, og se på hva det betyr i dag – i vår tid – i trosopplæringen med barn og unge. Det gjelder for eksempel bibelformidling, sang og musikk, myndiggjøring og at Guds nåde setter fri, sier hun.

Myk start i hotellseng
Konferansen arrangeres for 17. gang, og det er ti år siden konferansen vokste seg til å bli kirkens årlige storsamling, på Norges Varemesse. I jubileumsåret flyttes konferansen til The Qube, ved Gardermoen. Hvilke nye muligheter gir dette, prosjektleder Kjersti?

Vi gleder oss til å være i nye lokaler og håper at Quben vil oppleves som et godt sted å være. Lokalet er trivelig og fint, og passer veldig godt for Trosopplæringengskonferansen. Det ligger sentralt plassert rett ved Gardermoen, er lett tilgjengelig, og vi tilbyr hotellrom til deltakerne.

Konferansen arrangeres også i år av Kirkerådet og IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Programmet vil også i år bestå av suksessoppskriften: gudstjeneste, storsamlinger, seminarer, torg, mingling og mat.

Hvis man har vært på konferansen flere ganger tidligere – hvorfor bør man melde seg på også i år?
Trosopplæringskonferansen blir til ved at folk samles fordi man har noe til felles. Vi er med på noe stort sammen. Både i antall og kvadratmeter, men ikke minst i engasjement og arbeid for barn og unge i kirken vår. Derfor er konferansen noe som skjer sammen med alle som er der. Det er en nasjonal møteplass og Trosopplæringskonferansen er en årlig vitamininnsprøytning for mange til å stå i det lokale arbeidet! Det kan være fint å dele en sånn dag sammen med noen man kjenner - så vi oppfordrer alle som har vært der før til å ta med en venn eller kollega, avslutter Kjersti Kolbjørnsrud.