Påmelding  


Program

The Qube, Gardermoen


Planlegging av årets konferanse er godt i gang. Mange skal delta på scenen, og det blir variert musikk, gudstjeneste og dyktige medarbeidere. Barn og unge er selvfølgelig med også denne dagen.

Dessuten markerer vi at Ten Sing-bevegelsen fyller 50 år. På konferansen blir vi utfordret på hva det er å leve hellige, alminnelige liv.

Sceneprogrammet starter kl. 10 i salen. Etter seminar, torg og konferanseliv samles vi kl. 17 til mer program og gudstjeneste. Der deles trosopplæringsprisen ut.

Følg med her på nettsiden, på Facebook og på Instagram! Programmet blir oppdatert etter hvert som det kommer på plass.

 

Her er en foreløpig oversikt over hvilke tema vi ønsker å ta opp på årets seminarprogram:

Pornoprat – Hvorfor og hvordan skal vi som kirke snakke om porno med ungdom? Psykologspesialist Svein Øverland gir en kunnskapsoppdatering på feltet og beskriver noen modeller for å forklare virkningen pornografi har på ungdoms følelser og atferd. Diakonene Mariann Solberg Lindtjørn oIda Vesteraas fra samtaletilbudet 13-20 i Bærum forteller om sine erfaringer fra samtaler med ungdom om porno.  

Tryggere trosopplæring – Hvordan samtaler vi med ungdomsledere i forbindelse med levering av egenerklæringKirkelig ressurssenter presenterer et nytt oppleggMed Dina Willemse og Silje Letmolie, Kirkelig ressurssenter m.fl. 

Kirkens språk i møte med det hverdagslige – Kommunikasjon om trosopplæring. Kompetansedeling fra retorikkfaget. Med Miriam Stålsett Follesø og Svend Ole Kvilesjørådgivere, Kirkerådet. 

Film i trosopplæringen – Ideer og praksiseksempler. 

Hvordan lykkes med barnekoret?  Tips, metodikk, praksis, helhetlig tenkning. Med Yngvild Wattum Stuksrudkantor, Vardåsen menighet. 

Det handler om oss – Om barnekonvensjonen, barnerettsituasjonen i Norge og teologiske refleksjoner om barns medvirkning. Hvordan kan vi styrke barns medvirkning i kirken? Med ungdommer som har skrevet rapporten "Kidza har rett!", Odd Ketil Sæbø, Søndagsskolen Norge m.fl. 

I begynnelsen var barnet – En bibeltime med Olav Fykse Tveit, generalsekretær av Kirkenes verdensråd, for tiden er aktuell med "Kirkens ansvar for barns rettigheter." 

Hverdagslivets hellige rom – Samisk trosopplæring i hjemmene.

Trosopplæring som arena for barn og unges spiritualitet Byggekloss-spiritualitet, livsmestring, bønnevandring som mulighetsrom ved Kristin Graff -Kallevåg (MF),
 
Tone Stangeland Kaufman (MF) og Marianne Rodriguez (VID). 

Troens spørsmål – Har vi noen svar? – Om katekismen for vår tidTrond Skard Dokka i samtale med journalist og forfatter Laura Djupvik.  

Vår trosopplæring?  Hvordan jobbe godt sammen på tvers av ulike profesjoner og teologiske ståsteder? Dette seminaret vil ta utgangpunkt i Tron FagermoenAstrid Sandsmark 
og 
Morten Holmqvist sin forskning på trosopplæring. Bakgrunnen for forskningen er et ønske om å utvikle verktøy og teologisk språk for å skape bedre samarbeidsprosesser i stab knytte til trosopplæring.  

Hvordan lykkes i 50 år? Ten Sing jubilerer og reflekterer – Hvordan har Ten Sing holdt seg som konsept i 50 år - og hvordan skal det lykkes i femti år til 

Trosformidling – erfaringsdeling om systematikk og praksis i trosopplæringen  I samhandling og samtale setter vi fokus på gode metoder og pedagogiske praksiserTilretteleggereBente Wangensteen, rådgiver, Møre bispedømme og Tonje Kristoffersen, rådgiver, Oslo bispedømme.

Det endelige programmet vil ligge tilgjengelig elektronisk her både før og under konferansen.