Rabatterte priser til unge deltakere

Rabatterte priser til unge deltakere

 

Fikk du med deg U25-loungen på konferansen i fjor? Kanskje ikke, for dette er en egen plass for de unge deltakerne. Også i år er de spesielt invitert.

 

I fjor ble det opprettet en egen deltakerkategori for deltakere under 25 år som jobber frivillig eller i en liten prosentstilling med kirkelig arbeid. Det fortsetter vi med i år, og har laget deltakerkategorien «U25».

«U25» er en mulighet for menigheter til å sende maks to deltakere på konferansen innenfor denne kategorien til en rabattert pris. Disse deltakerne får tilgang til konferansen på helt vanlig måte, men de vil i tillegg bli invitert til et eget område på Torget for denne gruppen.

Dersom en deltaker kvalifiserer til U25 koster konferansen kun 300,- tilbudet gjelder for de 150 første som melder seg på i denne kategorien. Første til mølla gjelder!

 

Påmeldingen til konferansen er åpen! Meld deg på her

(fra u25-loungen i fjor)

Hovedarena for rekruttering
Det er rekrutteringsprosjektet i Kirkerådet som står bak dette tiltaket, og som ønsker de unge spesielt velkommen på konferansen.

Hovedmålene for prosjektet er:

  • Flere søker og fullfører profesjonsstudiene
  • Flere søker profesjonsstillingene, og blir værende i kirken. Prosjektets mandat er å rekruttere til de fire kirkefagstillingene: Prest, diakon, kateket, kantor

Du kan lese mer om rekrutteringsprosjektet her.

– Trosopplæringskonferansen er en av de største samlingene for Den norske kirke, og en samling der fokuset først og fremst er rettet mot barn og ungdom, og ikke minst de som jobber for barn og ungdom i kirken. Derfor er dette et sted der vi kan vise unge bredden av folk som jobber i kirken, sier Monika Skaalerud. Hun er kateket og en av rådgiverne i rekrutteringsprosjektet.

Målet med rekrutteringsprosjektet er at flere skal søke seg til kirkelige profesjonsstudier og fullføre studiene slik at det blir flere søkere til stillinger i kirken. Prosjektet har tre ansatte. Aleksander Garmann Gullaksen er prosjektleder, og har med seg Elise Ottesen Søvik og Monika Skaalerud som rådgivere.

– Vi vil sørge for at rekruttering blir satt på dagsorden i bredden av kirkelandskapet, sier Skaalerud.

Hun mener det er spesielt viktig å engasjere deltakerne på Trosopplæringskonferansen i dette, og at kirkelige ansatte er en avgjørende ressurs for kommende rekruttering.

– Undersøkelser om ungdom og yrkesvalg beskriver at majoriteten av de som velger kirkelige yrker er motivert av egne erfaringer fra kirke- eller organisasjonsliv. Det betyr at de lokale menighetenes barne- og ungdomsarbeid er en hovedarena for rekruttering, forklarer hun.