Seminarer

Her finner du presentasjonene fra seminar på konferansen 2018

(eller trykk på bildet!)

 

Her er en oversikt over hvilke seminarer vi hadde på konferansen 2018. Neste år blir det nytt program. Har du innspill til hva vi burde ta opp på neste konferanse? Send en epost til ada@iko.no

Lytt til oss!  – Rom Q4 Bolk 1
Alle barn har rett til å bli hørt
Hva forteller barn i Norge når man spør om deres rettigheter blir ivaretatt? Hvorfor bør vi og hvordan kan vi styrke barns medvirkning i kirken? Med ungdommene Magnus Thus og Solrun Nyborg som har vært med og skrevet "Kidza har rett!", barnas rapport til FNs barnekomité; Karoline Steen Nylander, Press og Odd Ketil SæbøSøndagsskolen Norge. 
 
Hverdagslivets hellige rom – Rom Q5 Bolk 1
Samisk trosopplæring i hjemmene
Seminaret tar utgangspunkt i beskrivelse av praksis med fadder/gudforeldre hos samene og andre i Finnmark.  Deltakerne vil få en innføring i hvordan barn lærer kristendom i sitt hjemmemiljø. Dette gir en oversikt over hvordan samenes uformelle praksiser knyttet til kristen tro kan bidra til å styrke menighetenes trosopplæring med samisk innhold.
Med Anne Kirsti Kjenne, kateket/rådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme og Anne-Marit Anti Eira, samiskspråklig tolk i Karasjok menighet.
 
Kirkens språk i møte med det hverdagslige – Rom Q3 Bolk 1 og 2
Kommunikasjon om trosopplæring
Kompetansedeling fra retorikkfaget og gode tips til hvordan du jobber mer effektivt med sosiale medier. Med Miriam Stålsett Follesø og Svend Ole Kvilesjø, kommunikasjonsrådgivere i Kirkerådet. 
 
Trosformidling – Rom Q6 Bolk 1 og 2
Erfaringsdeling om systematikk og praksis i trosopplæringen 
Hvordan kan trosopplæringsplanen hjelpe menigheten med å oppnå god læring for barn og unge? Sammen skal vi jobbe med caser og anvende den didaktiske relasjonsmodellen som verktøy for evaluering av praksis. Verktøyene er relevante til bruk i arbeidet med trosopplæringsplan i egen menighet. Ved Bente Wangensten og Tonje Kristoffersen, undervisningsrådgivere ved Møre og Oslo bispedømmekontor. 
 
Vår trosopplæring – Rom MULTI 2 Bolk 1 og 2
Hvordan jobbe godt sammen på tvers av ulike profesjoner og teologiske ståsteder?
Tron Fagermoen, Astrid Sandsmark og Morten Holmqvist fra MF – vitenskapelig høyskole presenterer sin forskning på stabssamarbeid i trosopplæringen. Målet er å utvikle verktøy og teologisk språk for å skape bedre samarbeidsprosesser.
 
Pornoprat – Rom MULTI 1 Bolk 1 og 2
Hvorfor og hvordan skal vi som kirke snakke med ungdom om porno? Psykologspesialist ved St. Olavs hospital Svein Øverland  gir en kunnskapsoppdatering på feltet og beskriver noen modeller for å forklare virkningen pornografi har på ungdoms følelser og atferd. Diakonene Mariann Solberg Lindtjørn og Ida Vesteraas fra samtaletilbudet 13-20 i Bærum forteller om sine erfaringer fra samtaler med ungdom om porno.  
 
Byggekloss-spiritualitet?– Rom Q4 Bolk 2
Hvilke ressurser fra kristen spiritualitet blir gjort tilgjengelige i trosopplæringen? Hva er de kirkelig ansatte opptatt av å gi barna og hvorfor? Og hvordan bruker barna det som blir gjort tilgjengelig for dem? Seminaret presenterer ny forskning på spiritualitet i kirkens trosopplæring. Det vil bli et særlig fokus på spiritualitet i relasjon til livsmestring og praksisen bønnevandring. Med Kristin Graff-Kallevåg og Tone Stangeland Kaufman fra MF – vitenskapelig høyskole og Marianne Rodriguez fra VID vitenskapelige høgskole.
 
Barn med verdi og verdighet– Rom Q5 Bolk 2
Samtale og refleksjon
Hvordan kan kirken gjennom forkynnelse og praksis vise at å være skapt i Guds bilde er mer enn et prinsipp eller et formelt grunnlag? Dåpen er det sterkeste uttrykket for at relasjonen til Gud er det mest grunnleggende i menneskelivet og må derfor kunne omfatte mennesker i alle aldre. Denne Gudsrelasjonen er en kjærlighetsrelasjon. Hvordan blir barns bidrag i så måte bekreftet?
Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd tar utgangspunkt i  1 Mos 1, 26-28 og Mark 10,13-16. Musikk: Runa Husøy
 
Let it go! – Rom Q3 Bolk 3
Film i trosopplæringen – med Disney som case
Hvilke svar gir populærkulturen på de store spørsmålene – og hvordan knytte an til disse i møte med barn og unge? Et praktisk seminar om bruk av film i trosopplæringen, med vekt på tweens. Med Margunn Serigstad Dahle, NLA Gimlekollen/Damaris Norge. 
 
Det leker en tone her i rommet – Rom Q4 Bolk 3
Hvordan lykkes med barnekoret? 
Yngvild Wattum Stuksrud, kantor i Vardåsen menighet, driver et stort korarbeid som en del av menighetens trosopplæring. Hun forteller og viser film om hvordan barnekorarbeidet drives og gir konkrete tips til både metodikk, organisering og repertoar. Yngvild er opptatt av å bruke salmeboken og liturgiske ledd i korarbeidet.
 
Å oppdage troen på nytt – Rom Q5 Bolk 3
Hva skal til for å tro? Og hvor mye kunnskap trenger vi for å kalle oss kristne? Må vi kunne mer enn Fadervår? Mene visse ting?
Redaktør Laura Djupvik samtaler med professor emeritus i systematisk teologi og forfatter, Trond Skard Dokka, om tro på bakgrunn av den nye boken Vendepunkt, Gammel grunn - ny tro, en troslære for voksne.
 
Ta praten! – Rom MULTI 2 Bolk 3
Ungdom, sex og lederroller
Om ungdomskultur, psykologisk utvikling og oppfatninger av grenser blant unge i dag. Få konkrete forslag og ressurser til hvordan man kan møte og styrke ungdoms bevissthet om grenser og egen rolle. Med Tore Holte Follestad, Sex og samfunn og Dina Willemse og Silje Letmolie, Kirkelig Ressurssenter.
 
Ten Sing reflekterer – Rom MULTI 1 Bolk 3
Hvordan lykkes med ungdomsarbeid i 50 år?
Hva kan vi lære av Ten Sings suksess og nedturer? Det startet i 1968, og fortsatt er Ten Sing et av KFUK-KFUM og Den norske kirkes viktigste ungdomsarbeid, og eksportert til mange land. Med Øystein Magelssen, generalsekretær, KFUK-KFUM; Mari Tesdal Hinze, viserektor, Rønningen FHS; Hedvig Guren, Ten Sing Norway 18/19; Sølve Styve, lærer, Ten Sing Norway; Marion Grau, professor, MF – vitenskapelig høyskole og Jens Bjelland Grønvold, ungdomsrådgiver, Kirkerådet.
 
 

Les om seminarene, og se hvordan de er fordelt på konferansedagen i årets programhefte. Det finner du digitalt her!