Logo


Seminarer

Seminarer

 

ÅRETS SEMINARPROGRAM: 

 

(Programmet oppdateres fortløpende. Endringer kan forekomme.)

Klokkene kaller og sender

I gudstjenesten deler mennesker tro her og nå, samtidig er man en del av et større gudstjenestefeirende fellesskap. Seminaret skal gi hjelp til å gjenoppdage misjon som sentrum i gudstjenesten. Du vil få tips til hvordan du kan synliggjøre misjon overfor barn og unge i gudstjenesten, og du vil få lære nye sanger og liturgi som synliggjør et globalt perspektiv.

Med Ingvald Frøyen – sokneprest i Førde menighet, Silje Johnsen – trosopplærer i Sandnessund og Hillesøy menigheter, Hans-Olav Baden - kirkemusiker i Holmlia menighet, og Torbjørg Torp-Nilssen - tekstforfatter og høyskolelektor på MF


 

Hvordan snakker vi om dåp i trosopplæringen, egentlig?

Samtale om dåp med utgangspunkt i case fra trosopplæringen. Hvordan møter vi både døpte og ikke-døpte i trosopplæringen?

Med blant annet Kristin Graff-Kallevåg - førsteamanuensis, MF. Flere navn kommer.


 

#Deletro

Fra fortelling til facebook-innlegg. Om fortellerteknikk og kommunikasjon på sosiale medier. Astrid Valen-Utvik, rådgiver i Valen-Utvik AS er en profilert foredragsholder i fagmiljøet rundt sosiale medier. Astrid er opptatt av bedrifters hverdagskommunikasjon i sosiale medier og ble i 2017 kåret til Årets sosiale medie-personlighet.


 

Praksiser fra samisk tradisjon

Vi lærer samiske salmer, sanger, bønner og hører om fortellingens betydning i samisk kristen tenkning.

Med Johan Máhtte Skum, Samisk kirkeråd m/flere


 

Tro for hverdags- og voksenliv

Hvordan gi voksne oppdatert kunnskap og rom for refleksjon over kristen tro? Hvordan kan en nå bredt og samtidig gi rom for fordypning? Seminar med refleksjon over og presentasjon av opplegg for trosopplæring for voksne i folkekirka, med vekt på praksis for konfirmantforeldre.

Med Randi Langkaas - kateket i Sjømannskirken og Gunnfrid L. Øierud - rådgiver, IKO


 

Jøden Jesus og vår kristendom

Hvordan bruker vi bibeltekster som har antijødisk potensiale? Målet med dette seminaret er å øve opp et årvåkent blikk for antijødiske anvendelser av bibeltekster og å utstyre deltakerne med alternative modeller for bibelbruk.

Med Gunnar Haaland – førsteamanuensis ved OsloMet


 

Hvordan snakke om andre religioner i trosopplæringen?

Ungdom i dag vokser opp med et mangfold av tro- og livssyn, samtidig har vi fått et debattklima hvor omtalen av hverandre hardner og blir stereotyp og polariserende. Inn i denne virkeligheten skal trosopplæringen dele kristne tradisjoner, verdier og felleskap. Hvordan bidrar trosopplæringen til rom for samtale om eget ståsted og likeverd for annerledes troende? Hvordan reflekterer vi som ansatte og frivillige over vår formidling om andres tro- og livssyn? Hvordan kan vi bli bevisst vårt eget språk og stereotype forstillinger?  Seminaret vil inneholde praktiske øvelser og praksisrefleksjon som kan brukes i ungdomsarbeid og staber.

Med Hanna Barth Hake og Tonje Kristoffersen fra Kirkelig dialogsenter i Oslo


 

Ungdomsarbeid som lykkes

Hva får et ungdomsarbeid til å lykkes over tid? Hvilke ledelsesdynamikker utspiller seg i vitale ungdomsarbeid? Bård og Knut deler funn fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt. Seminaret gir deg også konkrete innspill til hvordan denne forskningen kan være en hjelp inn i eksisterende ungdomsarbeid, og for dem som tenker på å starte opp noe nytt.

Med Knut Tveitereid, førsteamanuensis i praktisk teologi NLA Høgskolen og Bård Eirik Hallesby Norheim, førsteamanuensis i teologi NLA Høgskolen 


 

Å dele tro, tid, ting og talent

Hvordan snakker vi om kirkens oppdrag med barna? Og hvordan kan de selv ta del i dette? Gjennom eksempler fra menigheter og NMSU får du ny inspirasjon til hvordan den sentrale dimensjonen «misjon» i trosopplæringsplanen kan bli en gjennomgående del av menighetens arbeid for og med barn. Det handler om å dele troen på Jesus i ord og gjerninger.

Med Blant annet NMSU (navn kommer) og Karen Kilane - selvstendig næringsdrivende, tidligere trosopplærer i Oddernes menighet


 

Let it go!

Om film i trosopplæringen, med Disney som case. Hvilke svar gir populærkulturen på de store spørsmålene – og hvordan knytte an til disse i møte med barn og unge? Et praktisk seminar om bruk av film i trosopplæringen, med vekt på tweens.

Med Margunn Serigstad Dahle - førstelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen


 

Du lyser din fred over barnet

Et lekende seminar med salmer, sang og bevegelse

Med Sindre Hovland - kantor og trosopplærer og Margrethe Vang Nedregård - diakon og musikkpedagog, Vestre Toten menighet


 

Misjon i dag

Med Berit Hagen Agøy - internasjonal direktør, Kirkerådet og Knut Hallen - daglig leder SMM-Samarbeid Menighet og Misjon, Kirkerådet


 

Kropp er topp  

Praksisverksted om positiv seksualitet og gode grenser i trosopplæringen

Hvordan kan vi gi unge i trosopplæringen et positivt syn på egen kropp og seksualitet, og styrke modning og utvikling gjennom dette?
Å få kontakt med egen kropp og å identifisere egne reaksjoner kan gi hjelp til både å styrke egne grenser og selvfølelse, og hjelp til å forstå andre og deres grenser.

Praksisverksted med dramapedagogiske øvelser, lek (latter) og refleksjon. Du får innspill til aktiviteter du kan ta med hjem og bruke der du er.

Med Dina Willemse, rådgiver ved Kirkelig Ressurssenter og Marius Sørensen, dramapedagog og trosopplæringsmedarbeider i Bodø domkirke


 

I tillegg vil ungdommer arrangere workshops om aktuelle saker fra Ungdommens kirkemøte.