Logo


Seminarer

Som vanlig tilbyr vi en rekke parallelle seminar som gir faglig fornyelse og gode praksiseksempler. Tema som tas opp i årets seminar er blant annet kristen identitet, trosopplæring for voksne, misjon og dåp.

Seminarprogram kommer!