Video fra 2016-konferansen

Video fra 2016-konferansen

 

Her kan du se filmer fra fellessamlingene på Trosopplæringskonferansen 2016. Få et gjensyn med Gudstjenesten, Hilde Frafjord Johnsens innlegg og kveldsprogrammet. 

Se hele eller spol deg frem og tilbake i Youtube-spilleren. Del gjerne lenkene med andre som ikke fikk deltatt på dagen. Under Gudstjeneste-videoen kan du i tillegg laste ned liturgien og forbønnen som ble brukt.

Liturgien fra gudstjenesten

Forbønnen under gudstjenesten utarbeidet av Søndagsskolen Norge