– Kirken er en skattkiste av gode fortellinger

– Kirken er en skattkiste av gode fortellinger

Lurer du på hvordan menighetens Facebook-poster kan nå enda lengre ut? Hva slags innhold fungerer godt? Hvordan formidle det slik at budskapet når gjennom i informasjonsflommen på sosiale medier?

Seminaret #Deletro - Historiefortelling i sosiale medier på Trosopplæringskonferansen 6. november vil gi både inspirasjon, kunnskap og konkrete tips.

Å fortelle gode historier sender budskapet lenger ut og med bedre effekt. Hvorfor er dette så viktig for kirken? Hvordan formidle det i menighetens sosiale medier? Seminarholder Astrid Valen-Utvik er rådgiver i Valen-Utvik AS. Astrid er opptatt av bedrifters hverdagskommunikasjon i sosiale medier, hun ble i 2012 kåret til en av Norges mektigste kvinner innen media og kommunikasjon, ble i 2016 kåret til Årets Sosiale Medie Ildsjel, og i 2017 ble hun kåret til Årets sosiale medie-personlighet. Hun er en tydelig stemme i fagmiljøet rundt sosiale medier, og holder workshop, foredrag og kurs.

Her finner du årets seminarprogram

– Ustriglet, annerledes og ekte
– Jeg tenker at kirken er som en skattkiste av gode fortellinger å dele videre, sier Valen-Utvik. Hun brenner for å dele kunnskap om sosiale medier og om hvordan den gode historien kan få budskapet og verdiene til bedriften eller organisasjonen tydeligere fram.

Hun holder mange foredrag om temaet, og etter Social Media Days i fjor sa hun blant annet dette til M24:
– Mitt råd er noen ganger å ta et steg tilbake: Hvilke verdier har du? Hva er strategien din? Snakker du med folk eller til folk? Det handler om å prøve, om å tørre og feile. Og skal man snakke med folk på sosiale medier, er det mange former for kvalitet: For bedrifter handler det ofte om å planlegge profesjonelle fotografier og en tekst som er bearbeidet av 14 stykker. For målgruppene og brukerne er kvalitet ofte noe helt annet - mer ustriglet, annerledes og ekte. Ikke tenk for mye på kvantitet. Det er bedre med gode innlegg enn tre innlegg i uka, sa Astrid Valen-Utvik.

 

Aktuell og troverdig
Den norske kirke har i flere år hatt et mål og en strategi for bruk av sosiale medier. «De digitale kommunikasjonsplattformene er viktige for Den norske kirkes oppdrag med å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus og være en folkekirke» heter det i et Kirkemøte-vedtak fra 2017. Det sier også at Den norske kirke skal være «aktuell og troverdig» i sin tilstedeværelse i digitale kommunikasjonsplattformer. Samt «en formidler av positive verdier og en kraft mot destruktive holdninger som vi ofte finner i nettdebatter».

Sosiale medier er blitt kalt den største kommunikasjonsrevolusjonen siden Gutenberg, og også «verdens største misjonsmark». Sosiale medier er et av mange redskap for å virkeliggjøre kirkens visjon om «Mer himmel på jorda». Målet med seminaret #deletro – historiefortelling på sosiale medier, er at deltakerne går hjem med både inspirasjon og konkrete verktøy til hvordan vi som menighet kan nå enda lenger ut, og være kirke på nett. 

 

Få med deg årets konferanse! Meld deg på her