110-kirkers-dag-1-036

10 kirkers i Alta og Talvik menigheter

«10-kirkers» er et nyutviklet tiltak, der Alta og Talvik menigheter oppfordrer lokalbefolkningen til å lære mer om sine lokale kirker. Det har allerede blitt en god tradisjon med «10-toppers», som handler om å besøke ulike fjellturer i området. 10-kirkers er inspirert av dette, og fungerer på samme måte – bare med kirker i nærområdet.

Flere yrkesgrupper i staben har vært involvert i utformingen av presentasjonen av kirkene. Hver kirke har fått sitt eget stempel, en egenskrevet bønn, en utvalgt salme, samt tekster og oppgaver som er tilpasset de unge. På den måten kan barn og unge lære om, og knytte bånd til sine lokale kirker. Dette er også et trosopplæringstiltak som treffer på tvers av generasjonene.

Kandidaten fremhever at 10-kirkers har stort utviklingspotensial i det lokale trosopplæringsarbeidet med barn, unge og familier i målgruppen. Det ligger også godt til rette for å videreutvikle tiltaket i et barnehage/skole-kirke-samarbeid. Menighetene erfarer at tiltaket skaper interaksjon og bånd mellom de lokale kirkene og lokalbefolkningen. På denne måten bidrar 10-kirkers til at terskelen for barn og unge til å oppsøke sin lokale kirke blir lavere. Menighetene har også opplevd at tiltaket har hatt en positiv effekt på gudstjenestedeltakelsen i distriktet.

Les mer om tiltaket på kirken.no her

 

 

Tilbake til oversikten over de nominerte