Hvorfor Ringer i vann?

Hvorfor Ringer i vann?

Trosopplæring som gir ringvirkninger.

Konferansen i år har fått Ringer i vann som tema. Det er 10 år siden trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget, og fra scenen og i seminarer skal vi se på hvilke ringvirkninger trosopplæringen har gitt i barn og unges liv.

Noen spørsmål kommer til å prege dagen:

  • Hva betyr trosopplæringen for barn og unge, familie, kirke og samfunn?
  • Hvordan utfordrer det livssynsåpne samfunn kirken og trosopplæringen?
  • Hvordan kan kirken bidra til en kristen livstolkning og livsmestring for barn og unge? 
  • Hvordan kan vi, alle som arbeider med barn, unge og trosopplæring i kirke eller organisasjoner, sammen fortsette å lage ringer i vann?