- Bli med!

- Bli med!

Biskop Laila Riksaasen Dahl vil gjerne ha med seg så mange som mulig fra sitt bispedømme på Trosopplæringskonferansen.

Trosopplæringskonferansen er en stor opplevelse også for biskopene. Hit kommer store grupper ansatte og frivillige fra alle bispedømmer, og mange biskoper ser det som en god mulighet til å treffe sine, og som et
viktig sted å være.

Biskopen i Tunsberg bispedømme håper at hun treffer mange fra sitt bispedømme på konferansen, og hun har skrevet en oppfordring til medarbeiderne:
 
Bli med på Trosopplæringskonferansen!
 
Trosopplæringen er en viktig  krumtapp i menighetene.
 
Alle menigheter har til enhver tid drevet trosopplæring , men for 10 år siden ble trosopplæringsreformen vedtatt av Stortinget. I høst skal reformen og jubileet markeres på Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm.
 
Mens vi venter på fullfinansiering av reformen, innbys ansatte og frivillige til å inspireres, dele nyttige erfaringer, knytte kontakter og bli løftet i sitt daglige arbeid. Trosopplæringskonferansen er et treffsted vi ikke må gå slipp av!
 
Sammen skal vi gi alle døpte opplevelse av tilhørighet, trygghet på egen tro og hjelp til å leve og mestre sitt liv i lys av evangeliet.
 
Jeg håper mange i vårt bispedømme har mulighet til å bli med på trosopplæringskonferansen 13. november, jeg kommer!
 
Vennlig hilsen biskop Laila Riksaasen Dahl
Tunsberg bispedømme