Video fra Trosopplæringskonferansen 2013

Video fra Trosopplæringskonferansen 2013

Per Fugelli rørte mange fra scenen på Trosopplæringskonferansen. Se hans innlegg og andre klipp fra konferansen her.

 

 

 

 

Per Fugelli om trosopplæringen og det livssynsåpne samfunnet: 

 

Sturla Stålsett om kristen livstolkning og livsmestring:

 

Kristine Aksøy om trosopplæringens inhold. Med gjestene Elisabeth T. Johnsen og Hans Olav Baden.

 

Geir Lippestad om verdier som samler i et livssynsåpent samfnn, og veien videre for dette arbeidet:

 

Opptak fra gudstjenesten på Trosopplæringskonferansen. Tema var dåpspåminnelsen. Liturg: Einar Weider. Tale ved Laila Riksaasen Dahl. Musikalsk ledelse: Hans Olav Baden.