Noe for enhver smak

Noe for enhver smak

Møt blant andre Håkon Haugsbø fra Kirkens Nødhjelp og MF-professor Jan-Olav Henriksen i årets seminarprogram.

De valgfrie seminarene er en viktig del av Trosopplæringskonferansen. I år blir 19 ulike seminarer fordelt på tre bolker i løpet av dagen. Temamessig spenner det fra nyåndelighet og spiritualitet til musikk, Hollywood og gudstjeneste. Og fra globale perspektiver til relasjoner og kommunikasjon. Imidlertid har alle til felles at de skal gi et perspektiv på konferansens tema, Troverdig.

Les om hvert enkelt seminar i programmet.

Bidragsytere
De fleste seminarene er allerede på plass. Det er både kjente og mindre kjente navn blant bidragsyterne, og de kommer fra mange ulike institusjoner og deler av norsk organisasjonsliv.
 
Blant annet får vi møte Håkon Haugsbø, tidligere NRK-programleder, nå kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp. Han skal innlede i seminaret Trosopplæring i vedens rikeste land. Dette seminaret er et samarbeid med Skaperverk og bærekraft, Kirkens Nord/Sør-informasjon, Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd. Dessuten kommer filosof Arne Johan Vetlesen til å bidra på seminaret om Dannelse og oppdragelse i dag og i morgen. Professor ved Menighetsfakultetet, Jan-Olav Henriksen, holder seminaret I Guds bilde: bekreftelse, utfordring og vekst. Den svenske forfatteren og lyrikeren Ylva Eggehorn være med i et seminar om hvordan formidle Bibelen for barn. Prest og stipendiat Kjartan Leer-Salvesen og kulturredaktør i Vårt Land Alf Kjetil Walgermo bidrar på seminaret ”Hollywoods Bibelbølge og kirkens trosopplæring”. Toril Edøy i Kirkerådet presenterer filmen ”Fra Edøy til verden” hvor hun gir perspektiver på inkluderende trosopplæring. Mary Elisabeth Moore, professor ved Boston University School of Theology skal holde et seminar med tittelen "Created: To be a learning community”.
 
Innspill fra organisasjonene
- I år har vi bedt om innspill til seminarprogrammet fra mange av de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi fikk en rekke gode tilbakemeldinger som vi har tatt med oss inn i arbeidet vårt, sier Magnhild Søsveen Eriksen i gruppa som syr sammen seminarene.
- Gjennom seminarene skal deltakerne få kunnskap, ideer og inspirasjon til arbeidet med å gi barn og unge god trosopplæring i sine lokalmenigheter. I årets program skal det være noe interessant og nyttig for alle deltakerne som kommer på trosopplæringskonferansen, legger hun til.

 


 

Hoyre