185053501_2961812994075714_1867315647304442791_n

Amazing (G)race

En av kandidatene til årets Trosopplæringspris er Amazing (G)race, et tiltak som bidrar til at unge blir kjent i sin egen by ved å lete etter spor av Gud i byen.

«Amazing (G)race» er et tiltak som er utviklet av Sjømannskirken. Tiltaket er gjennomført i flere storbyer i Europa og noen steder i Norge, hovedsakelig som konfirmantundervisning og ledertrening. Tiltaket bidrar til at unge blir kjent i sin by eller sitt lokalmiljø ved å lete etter spor av Gud i byen. Ved å bevege seg mellom forskjellige steder i byen skal ungdommene i grupper løse varierte refleksjonsoppgaver og utfordringer for å bli kjent med lokal historie og kultur, lokale bygg og sentrale element i kristendommen. Underveis oppfordres det til at oppgavene dokumenteres digitalt med bilder eller video som presenteres til slutt. Tiltaket legger opp til at ungdommene gjennom en utforskende metodikk selv bidrar til egen læring. Ungdommene utfordres til kreativt å samarbeide om å finne løsninger på oppgavene. Samarbeidet innad i gruppen for å løse en oppgave, fremheves som like viktig som selve løsningen. Tiltaket er gjennomarbeidet, helhetlig, fleksibelt og kan lett tilpasses lokale forhold, og flere aldersgrupper. Tiltaket gjennomføres utendørs og kombinerer det fysiske med digitale hjelpemidler. 

 

Du finner opplegget i Ressursbanken her

 

Tilbake til oversikten over de nominerte