Tema 2016: Ansikt til Ansikt

Tema 2016: Ansikt til Ansikt

I år – på den 15. trosopplæringskonferansen – ynskjer vi å inspirere og ufordre til ein diakonal trusopplæring gjennom å: 

·         praktisere mangfaldige, trygge og anerkjennande fellesskap med barn og unge

·         ivareta og kjempe for menneskeverd og likeverd til alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn - lokalt og globalt

·         motverke framandfrykt og fremje respekt, og å vere open for andre menneske