Barn, ungdom og mediebruk

Hvilke mediekanaler og plattformer bruker barn og ungdom? I hvilke situasjoner brukes sosiale medier og hvordan foregår kommunikasjon med venner? Hvilken rolle spiller influencere/bloggere?

Med Bente Dahlum, seniorkonsulent i IPSOS presenterer funn fra Barne- og ungdomsundersøkelsen 2020. (20 minutter)

Respons ved Elisabeth Lundevold Ringøen, trosopplærer i Tjøme, Hvasser og Teie og Rune Jæger Lian, diakon i Færder. Ledet av Henrik Guii-Larsen i Tunsberg bispedømme. (40 minutter)

Rapporten presenteres de første 20 minuttene. Et forslag er å se denne i fellesskap, og deretter samtale om tema med utgangspunkt i spørsmålene nevnt under. Alternativt kan dere følge responsen fra Tunsberg som diskuterer dette. 

Forslag til spørsmål: 

Kan våre holdninger til sosiale medier stå i veien for en god relasjon med ungdom?

Bør vi sørge for mobilfrie tiltak for ungdom?

Hvilke muligheter ligger det for kirken og trosopplæring til å jobbe med digitale verktøy?

Tilbake til seminaroversikten