1vedbehovkirkeradetbomathisen
Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen/Kirkerådet

Barns rolle i forkynnelsen

ca. 20 min

 

Hvilken rolle spiller barnet i forkynnelsen? Blir barn overvurdert eller undervurdert som lyttere?

Linn Sæbø Rystad er Universitetslektor ved MF vitenskapelige høyskole, og formidler fra sin forsking på barne-forkynnelse som praksis med særlig fokus på barns respons på prekener.

 

 

Tilbake til seminaroversikten