Bruker Snapchat til trosopplæring

Bruker Snapchat til trosopplæring

Snapkontoen Bibelguide i Torshov og Lilleborg menighet er årets vinner av Trosopplæringsprisen.

I Torshov og Lilleborg menighet i Oslo har medarbeiderne i tweens-arbeidet gått nye veier for å nå ut til de yngste ungdommene. I forbindelse med utdeling av Det nye testamentet til menighetens 11-åringer fikk de ideen til å lage en Snapchat-konto kalt Bibelguide. Her kan større barn og ungdom sende spørsmål via bildedelingstjenesten Snapchat, en app mange allerede har som en del av sitt liv på sosiale medier.

– Juryen har lagt vekt på viljen til å ta barns spørsmål på alvor og til å ta i bruk nye digitale møteplasser, leser styreleder i IKO, Ludvig Bjerkreim, fra juryens begrunnelse da Trosopplæringsprisen 2019 ble utdelt under Trosopplæringskonferansen onsdag 6. november.

– Trosopplæringsprisen går til et prosjekt som startet utfra et behov medarbeidere så blant unge i trosopplæringsarbeidet i menigheten. De unges spørsmål og behov for samtale om Bibel og tro blir nå møtt på en plattform de er til stede på hver dag, sier juryen.

Der de unge er
Christina Andreassen, som er barne- og ungdomsarbeider i Torshov og Lilleborg menighet, er den som til daglig driver Snapchat-kontoen og tok imot prisen.

– Dette er helt sjukt! Tusen takk! Vi er opptatt av å være der de unge er og skape et trygt sted de kan ta opp spørsmål om Gud, kristendommen og Bibelen, sier hun.

Kontoen er utviklet i samarbeid med resten av staben i menigheten og Andreassen svarer på spørsmål som kommer inn til Bibelguide en gang til dagen.

– De som bruker den liker at de kan spørre spørsmål når som helst. Det er ikke alltid når de er i kirka at spørsmålene kommer, men gjerne hjemme eller på skolen. Noen synes også det er fint at de kan være anonyme, sier hun.

Men det er ikke alt barne- og ungdomsarbeideren svarer på.

– Innimellom kommer det spørsmål som krever inngående sjelesorg. Da sender jeg dem videre til Kirkens SOS eller nettkirken, sier hun.
 

Utvider til Instagram
Andreassen kan fortelle at bibelguide nå også blir tilgjengelig på Instagram.

– Snapchat og Instagram er de plattformene de unge bruker mest, noe vi merker når vi treffer tweens i menigheten

– Snapchat har jo i utgangspunktet en aldersgrense på 13 år. Hvordan forholder dere dere til denne i formidling til yngre tweens?

– Når vi presenterer den i menigheten sier vi at de som er for unge kan bruke foreldres konto, sier Andreassen.

 

Sprer seg
Bibelguide var i utgangpunktet laget for barna tilknyttet menighetens trosoppæringsarbeid, men har også nådd barn andre steder i landet. Kontoen har omtrent 150 følgere etter ett år og er blitt et sted for spørsmål og samtale om Bibel, Gud, tro og tvil. Kontoen bidrar til at menigheten kan jobbe med temaer de vet barn tenker på.

– Andre menigheter er velkommen til å bruke vår Bibelguide hvis de ikke har ressurser selv, eller lage sin egen konto, sier Andreassen.

Hun fremhever viktigheten av en plan for innholdet, å sette grenser for når og hvor mye tid en bruker på den og å ha en beredskapsplan.

Det er IKO sammen med KA og Kirkerådet som årlig deler ut Trosopplæringsprisen til menigheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning.

Prisen er 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grismo Nilsen.

På bildet: Representanter fra alle de nominerte: Ulstein Ten sing, Bibelguide på Snapchat og babyteateret Oi, se! Sammen med prisutdelerne Ludvig Bjerkreim (styreleder IKO), Øystein Dahle (direktør KA) og Ingrid Vad Nilsen (direktør, Kirkerådet). 

 

Ten Sing og babyteater
Utenom Snapchat-kontoen Bibelguide var de nominerte til Trosopplæringsprisen Ulstein Ten Sing og Babyteatret Oi, se!

Ulstein Ten Sing er et kor for 13-19 åringer, der unge gjennom sang, drama, teknikk, og film får utfolde seg kreativt i møte med kristne verdier. Koret ble startet i 1978 og har i de siste årene kombinert live- framføringer og video.

Babyteateret Oi, se! er utviklet i Asker gjennom flere år og har fokus på bevegelse, musikk, form og farge. Teatret har de minste barna som målgruppe. Arbeidet er inspirert og preget av konseptet «Gudsrikeleiken», med fokus på langsomhet og på det som skjer mellom forteller og barnet. KPK

 

IKO ønsker å gjøre følgende presisering. Torshov og Lilleborg menighet som står bak Snapchat-kontoen Bibelguide respekterer grensen på 13 år som Snapchat har satt for å kunne opprette egen konto. Snapchat-kontoen oppfordrer ikke barn som er under 13 år til å opprette egen konto. Barn som er under 13 år blir oppfordret til å spørre sine spørsmål sammen med en foresatt. Vi ser at følgende burde vært tydeligere i juryens beskrivelsen av kontoen: Selve ideen til Bibelguide kom i møte med utdeling av nye testamentet, men er ikke lagt opp som et konkret tiltak overfor denne målgruppen. Er barnet for ungt til å ha egen Snapchat-konto, går det likevel an å sende spørsmål via en foresatt. (skrevet 8.11 2019).