fadder_bomathisen
Foto: Bo Mathisen

Fadderrollen

Hvordan kan kirken bidra til å styrke fadderrollen? Tid: 22 + 12 min.

I dette seminaret snakker Marit Sofie Teistedal Vikre og Hallvard Mosdøl om fadder-rollen i kirken. 

Hvordan kan kirken bidra til å styrke fadderrollen? Fadderne blir nevnt, men er de glemt? Målet er å trekke frem hvordan kirken med sitt mandat kan styrke, anerkjenne og løfte opp fadderrollen for å få fram det potensialet som ligger i denne gruppa medarbeidere på en bedre måte. 

Medvirkende:
Marit Sofie Teistedal Vikre, kateket i Tysvær og Bokn.
Hallvard Mosdøl, sokneprest i Lillestrøm menighet.