2011: Dåpsopplæringspris til Kragerø konfirmantleir

2011: Dåpsopplæringspris til Kragerø konfirmantleir

Konfirmantleir som omfatter både konfirmanten, småsøsken og foreldre – det er en av hovedingrediensene hos fjorårets dåpsopplæringsprisvinner. Kragerø konfirmantleir er Hamar bispedømmes vinnerprosjekt.

Åse Mari Kessel er leirsjef for ”Samarbeid får utrolige ting til å skje”, konfirmantleirer som omfatter over 40 menigheter fra åtte ulike prostier. Siden en sped start i 1997, har nå konfirmanter fra Oppland og Hedmark mulighet til å møtes til en ukeslang konfirmantleir der foreldre eller familie kan følge parallelle opplegg ved siden av konfirmantene. Og ikke minst arrangeres det populære gjensynstreff senere på året.

- Jeg tror den viktigste grunnen til vår suksess, er at vi lar ungdom lede ungdom. Det er fantastisk å jobbe med så mange kreative, frimodige og engasjerte ungdommer.

trosopplaeringspris2_2011_360.jpg

Begrunnelsen for å gi prisen til ”Samarbeid får utrolige ting til å skje” er blant annet at de har turt å satse i storskala, og de har lykkes med det, skriver komiteen som har valgt ut Hamars prosjekt. Det var en glad prisvinner som mottok kr. 20 000 og et litografi på scenen under Trosopplæringskonferansen 2011 27. oktober.

- Det er både fantastisk inspirerende, utrolig gledelig og en stor oppmuntring. Alle ungdommene, det er jo familien min! De ble så glade når de fikk vite at vi vant prisen, og det var ikke noe problem å mobilisere alle de 17 som er med meg her i dag.

The decision is Lillehammer!
Konfirmantleiren er sprengt på kapasitet slik plassen er på Kragerø sportell i dag. Men for at flest mulig skal få del av suksessen, har Kessel andre planer på trappene.

- Aldeles nytt er det at vi nå inviterer til konfirmantweekend i Håkons hall på Lillehammer! Mange av menighetene i Hamar ser hva vi har fått til i Kragerø, men vi kan ikke ta imot flere i Kragerø. Etter tre uker på leir hver sommer, først en ledersamling og deretter to konfirmantleirer, er vi helt utslitt. Men nå er det altså klart for treff på Lillehammer, og her kan alle som ønsker det i bispedømmet, være med.

Her er begrunnelsen for å gi prisen til prosjektet i Hamar:

I år går Dåpsopplæringsprisen til et arbeid som representerer både tradisjonell og nyskapende dåpsopplæring i Den norske kirke.

Prisvinneren har konfirmanter som målgruppe og bruker samarbeid mellom menigheter som arbeidsform. Konfirmantene får delta på leirer av høy kvalitet utformet av mange lokale helter. Ungdommer fra menighetene er med som ledere, og disse ungdomslederne drar på besøk til menighetene på inspirasjonskvelder i etterkant av leirene. Arbeidet legger dermed på en særlig måte til rette for godt samvirke mellom det lokale arbeidet i menighetene og større arrangement og festivaler.

Fra starten i 2007 har arbeidet gjennomgått mange faser, også noen krevende, og framstår i dag med en tydelig struktur for konfirmantleire og lederopplæring. Denne måten å organisere konfirmantarbeidet på har stor overføringsverdi til andre menigheter.