minecraft_-trenger-flere-skjermbilder

Digital trosopplæring - etter pandemien

Erfaringsdeling og tips til god praksis på nett. Tid: 30 min.

Det siste halvannet året har kirkelige ansatte vært nødt til å finne alternative former for trosopplæring, ikke minst på digitale plattformer. Kreativiteten har vært stor i menighetene. Mange nytenkende tiltak har blitt satt ut i livet.

Når vi nå ser en ende på unntakstilstanden: Hva har vi lært som bør videreføres?

Digital kommunikasjon har vært sentral for barn og ungdom i mange år. Pandemien har ført til at mange godt voksne også har gjort seg erfaringer med de samme kommunikasjonsformene. Hvordan bygge videre på disse erfaringene?

Dette seminaret skal handle om erfaringer med digital kommunikasjon og formidling, fra det generelle til det mer spesielle. Videre er målet å gi inspirasjon og tips til å legge en digital strategi for egen lokal trosopplæring.

Medvirkende bl. a:
Brage Molteberg Midtsund, kateket
Kristian Sandsmark, IKO