Elsafadi: - Viktig at voksne bryr seg!

Elsafadi: - Viktig at voksne bryr seg!

– Den godheten, rausheten og kjærligheten dere gir barna har sin effekt, selv om dere ikke ser umiddelbare resultater, sier Marco Elsafadi.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Onsdag holdt Elsafadi, blant annet kjent som basketballspiller og vinner av siste sesongs Mesternes Mester på NRK, foredrag på Trosopplæringskonferansen 2014.

Elsafadi begynte med å fortelle om sin egen oppvekst. Han og hans familie kom som flyktninger fra Libanon til Tyskland, og der vokste han opp i det han omtalte som en sliten ghetto i Berlin. Den lokale kristne menigheten hadde tilbud til barn og unge i helgene, og foreldrene hans sendte ham dit, selv om de var muslimer, for at han skulle være i et trygt miljø.

– Jeg vokste opp med å gå i kirken i helgene. På den måten lærte jeg mye om toleranse og tro, sa Elsafadi.

– Menighetsarbeiderne i Berlin var viktige i mitt liv i 6-7 år. Jeg skulle gjerne takket dem for det de gjorde for meg, men det har jeg ikke fått gjort. Derfor takker jeg dere som er her og som står på for barn og unge der dere bor, sa Elsafadi til den store forsamlingen.

Noen som bryr seg
Han har jobbet med barn i barnevernsfeltet i 15 år og gjort mange erfaringer. Elsafadis budskap til trosopplærerne var hvor viktig det er for barn at de opplever at noen bryr seg om dem. For barn som har en vanskelig oppvekst, kan et slikt engasjement fra en utenom familien, som for eksempel en lærer, trener eller menighetsarbeider, få avgjørende betydning for barnet og dets evne til å greie seg godt i livet, sa Elsafadi som er ambassadør for UNICEFs prosjekt «Du kan være Den ene».  

Han la også stor vekt på hvor viktig det er å skape en arena der man kommer i dialog med det enkelte barn eller den enkelte tenåring, og hvor viktig det er å bidra til å styrke barns selvtillit.