En gudstjeneste for de aller minste

En gudstjeneste for de aller minste

 

Møt kandidat nummer 2 til Trosopplæringsprisen: Kirkeskipet

 

Kirkeskipet i Landemoen kirke i Trondheim er en gudstjeneste for de aller minste – barna fra 0 til 3 år.

Lademoen kirke ønsker å være «Barnas katedral», og Kirkeskipet er en av flere gudstjenester i dette arbeidet.

– Barnas katedral arbeider kontinuerlig med å utvikle en helhetlig barneteologi, hvor barn blir møtt på det alderstrinnet de er, forklarer Jørund Hølaas. Han er administrasjonskonsulent i Domprostiet sone i Trondheim kirkelige fellesråd.

Gudstjenesten Kirkeskipet er skreddersydd for de aller minste barna, og inneholder både liturgiske ledd og perioder med frilek.

– Frileken er ikke en pause i liturgien, men en viktig del av gudstjenesten og barnets mulighet til å leve ut sin åndelighet, sier Hølaas.

Et av høydepunktene på disse samlingene er lystenningen.

– Det er lett å se at den er viktig for mange av barna, legger Hølaas til.

På barnas premisser

Arbeidet med å utvikle disse gudstjenestene startet i 2015, og fant etter hvert sin nåværende form. Ledere for prosjektet har vært Stein Ellingaard og Ragnhild Steinholt.

Nå arrangerer Lademoen menighet seks-syv slike gudstjenester hvert halvår. Tre av disse skjer på dagtid i ukedagene, og da er også barnehager invitert. Ellers arrangeres gudstjenestene lørdag formiddag, og da er alle barn i målgruppen inviterte.

– I vår kirke lager voksne mange samlinger for barn, men tar disse samlingene barna på alvor? Eller er det slik at barnegudstjenester vanligvis er voksenskapt liturgi laget på voksnes premisser? Hvor stort rom er det for barnets åndelighet og barnets frihet til å gjøre sine egne erfaringer i det hellige rommet?, spør Hølaas.

Lademoen menighet ønsker å lage nye gudstjenesteformer som de små barna etter hvert kan vokse sammen med og inn i. En gudstjeneste der barna blir tatt på alvor som et fullverdig menneske og der deres åndelighet kan få et sted for utvikling og vekst. De forklarer at siden barn er dynamiske, er også arbeidet med dette prosjektet dynamisk. De er hele tiden åpen for utvikling.

– Målgruppen for Kirkeskipet er de minste barna. De skal få ta i bruk kirkerommet og være med på en gudstjeneste på deres egne premisser, Legger Hølaas til.