omvendelse
Illustrasjonsfoto:: Bibelselskapet

Enkelt språk - bibelspråk - trosspråk

ca. 30 min

 

Enkelt språk gjør tekster mer tilgjengelig for flere. Seminaret vil belyse prinsippene for enklere tekst og innhold og presentere eksempler for enklere bibeltekster.

Med: 

Hans Sagrusten, bibelbrukskonsulent og bibeloversetter i Bibelselskapet.
Arne Christian Konradsen, redaktør i Bibelselskapet.
Laura Djupvik, forlagsredaktør i Bibelselskapet.
Hans Olav Mørk, seksjonsleder for bibeloversettelse i Bibelselskapet.

Refleksjoner fra Vang og Hamar menigheter med:
Aron Tweve, Ragnhild Flenvold, Amalie Larsen Megrund, Hannah Engdal, Othilia Engdal, Inger-Marie Arnesen og Elizabeth Arnesen. 

Tilrettelagt av:
Frida Johansson, menighetspedagog i Hamar
Irmelin Grimstad Bonden, sokneprest i Vang
Ragnfrid Granerud, kateket i Vang
Per Erik Engdal, sokneprest i Hamar

Tilbake til seminaroversikten