Fest for ti spennende år

Fest for ti spennende år

Mål et samfunn på dets menneskeverd! La Jesus' grunnverdier få tydeligere plass i samfunnet! Vit at du er mer enn god nok som du er!

Dette er noe av tankegodset som ble delt på Trosopplæringskonferansen onsdag 13. november. På Norges Varemesse var om lag 1700 personer samlet for å delta
på fagkonferanse og for å feire de ti første årene med trosopplæring. Med sterke personlige skildringer fra hovedscenen, var det mye å ta med seg hjem etter en oppbyggelig og fellesskapsforsterkende dag.
 
Verdier som ikke er på børs
Professor Per Fugelli kalte oss mennesker medfødt feilvare. Men han holdt fram Jesus som en politiker som viste oss de tre verdiene: antimaterialisme, toleranse og rettferdighet. Fugelli hadde klar formaning til dagens religiøse om økt toleranse.
 
Per Fugelli. (Foto: Torstein Ihle)
 
- Det er i økende grad strid mellom kristendom og islam, men dette ville verken Jesus eller Muhammed. Både Bibelen og Koranen er tydelig på at alle er like – og dette er et trosopplæringsoppdrag til dere som er her.
 
Legen og samfunnsdebattanten mente at det er på tide at vi finner andre verdier enn de materielle.
- Vi har gull nok og vi har velferdsordninger nok. Men Jesu verdier er den største kapital et land kan ha. Min drøm er at Jesus' verdier kommer sterkere inn i landet!
 
Sturla Stålsett (Foto: Torstein Ihle)
 
Du er god nok!
Sturla Stålsett er generalsekretær i Kirkens bymisjon. Han var opptatt av det ene viktigste alle mennesker har behov for – anerkjennelse.
- Å tro er å ta imot anerkjennelse fra Gud. Og Gud sier til alle at «du er god nok, du er elsket. Du er mer enn god nok som du er».
 
Stålsett vil gi nytt innhold til trosopplæring. Han mener trosopplæring ikke er opplæring i tro, men opplæring i livet. 
-    Trosopplæring er opplæring i livet, for livets skyld. Slik gir trosopplæring muligheter for livsmestring. Og jeg er ikke redd for trosuttrykk i offentligheten. I det livssynsåpne samfunn skal vi ha respekt for hverandre, alle har en plass, og vi skal ikke være redd for å miste vår tro i et samfunn der alle får være synlige med sin overbevisning.
 
Geir Lippestad. (Foto: Torstein Ihle)
 
Samfunnets felles kompass
Advokat Geir Lippestad forsvarte Anders Behring Breivik etter 22. juli-terroren. Lippestad har etter rettssaken bidratt i flere samfunnsdebatter med sitt syn på hvilke verdier som er viktigste og samlende i det moderne Norge. Han opplevde at Norge bare få dager etter terroren fikk et felles kompass.
 
- Både de unge på Utøya, politikere og andre snakket om verdier som demokrati, rettssikkerhet og kjærlighet i møte med hat. Storsamfunnet ble enige om disse verdiene, og jeg tror det gjorde tiden etter 22. juli lettere å bære. Men jeg mener vårt kompass, vår felles verdi, må være menneskeverd. Dette samler alle, uavhengig av religion og ståsted.
 
Menneskeverd som målestokk    
Utsatte grupper i dag er blant annet funksjonshemmede og innvandrere. Foreldre til funksjonshemmede får ofte høre hva barna deres koster samfunnet, og Lippestad stiller spørsmål ved hva dette gjør med menneskesynet vårt – når prisen er det viktigste. Særlig aktuelt nå er fattige tilreisende.
 
- Om bare 15 år er vi trolig 6 millioner bosatt i Norge. En del av denne veksten kommer med tilreisende og deres familier. Da må vi ikke snakke om hva som er norsk kultur, men vi må snakke om norske verdier. Ta for eksempel romdebatten som nå pågår, det er jo mer en renovasjonsdebatt enn det er en menneskedebatt. Hvor skal vi gjøre av dem, de forsøpler og vi liker ikke å se dem. Det er derfor det er så viktig at vi går ut i debatten og løfter verdier inn i det praktiske livet. Et mål må være at menneskeverd er like viktig for folk flest som rettssikkerhet.