La barna bryne seg på bibelhistoriene!

La barna bryne seg på bibelhistoriene!

- Vi er troverdige hvis vi tar barna på alvor, sier Ylva Eggehorn. Hun er ydmyk overfor barna og deres kompetanse til å forstå.

Den velkjente svenske poeten, forfatteren og salmedikteren Ylva Eggehorn kommer til Trosopplæringskonferansen 22. oktober. Eggehorn ga ut sin første diktsamling allerede da hun var 13 år gammel. Siden har hun viet livet sitt til å skrive, dikte og formidle.  

- Troverdige. Det er jo det vi ønsker å være alle sammen, sier Ylva Eggehorn ettertenksomt. -Som kristne og som kirke må vi være troverdige i måten vi formidler Bibelens historier på. Og vi må være troverdige i tilnærmingen til temaene og de komplekse lagene av mening som vi kan finne der. Vi må være ydmyke overfor barna og deres kompetanse til å forstå, sier hun. At årets Trosopplæringskonferanse har fokus på nettopp troverdighet, synes den svenske 64-åringen er flott.

Livsnær tro
Som forfatter og poet står Ylva Eggehorn bak mer enn 40 bøker. Hun har fått flere priser og utmerkelser for bøkene sine. Blant annet fikk hun C.S. Lewis-prisen i 2004. I begrunnelsen fra juryen het det: ”Hennes salmetekster har gitt henne en plass i det svenske folkets hjerte, men hva hun enn skriver – lyrikk, romaner, kronikker, biografier – viser hun akkurat som C.S. Lewis at troens hemmelige tegn også kan finnes i hverdagen”.

Det er også tydelig i samarbeidet hun har hatt med musikere. Hun har skrevet utallige sangtekster og mer enn 20 salmer som er representert i den svenske salmeboken. I vår nye norske salmebok er to av Ylvas salmer med. Blant annet ”Så kom du da til sist, du var en fremmed”, (Nr. 364, Norsk Salmebok 2013) hvor Benny Andersson (ABBA) har laget melodien.

Bibelseminar
Ylva kommer til Lillestrøm for å bidra i seminaret om å formidle Bibelen for barn. Hun skal også delta i kveldsprogrammet fra hovedscenen. I vinter kom barnebibelen hennes En venn fra himmelen ut på IKO-Forlaget, og formidling av bibelhistorier til barn ligger Ylva tett på hjertet.

- Det er viktig å gi barn fortellinger i det hele tatt. Og bibelhistoriene er spesielt viktig. De kan gi oss nøkler til å tolke oss selv og livet, og til å forstå aspekter ved kulturen vår, sier hun. Og hun er ikke redd for å utfordre barna. - Barnekonvensjonen er tydelig på barnets rett til åndelig utvikling. Vi må våge å la dem ta til seg bibelhistorienes rikdom og mangfold. Vi kan undre oss sammen med dem over livets store spørsmål. Det er viktig at de får tilgang til bibelhistorienes kraft, og de må få bryne seg på noen historier med litt dybde, sier Ylva Eggehorn ivrig.

Historisk sett har bibelhistoriene hatt som funksjon å oppdra barna til å være gode samfunnsborgere. De har vært presentert med normer, pekefingre og rettledninger. Det vil Ylva bort ifra.

- Bibelhistoriene er komplekse som livet selv. Vi skal ikke ha holdningen om at barnet er et objekt for vår formidling, men som et kompetent subjekt som selv tolker og har evnen til å forstå kompleksiteten. Hun synes det er rart at vi har brukt de siste århundrene på finne konsensus, poenger og de rette svarene i de ulike bibeltekstene. - Det er som å finne nåla i høystakken, for slik er ikke livet, og slik er ikke historiene. I formidlingen må vi ta med oss livserfaringer og la dem møte historiene i vår tid, sier Ylva.

Bibelen ikke en barnebok
- Vi er troverdige i formidlingen av bibelhistorier hvis vi gir dem et variert utvalg, og åpner for refleksjon, sier Ylva. - Bibelen er ikke en barnebok, og man skal heller ikke gjøre den til det. Vi må være bevisste på hvilke fortellinger vi bør fortelle til ulike aldersgrupper. Det er blant annet mye vold i Bibelen, og det kan være vanskelig for barn å få noe mening ut av. Historien om Kain og Abel er for eksempel ikke adressert til små barn. Den var ikke ment som det, og da trenger vi heller ikke å gjøre det til en barnehistorie. Historien om Abraham som skal ofre Isak er også en historie som først bør introduseres når barna er i tenårene.