Forslag til dagsplan

Det digitale innholdet på Trosopplæringskonferansen passer godt til en lokal fagdag for en stab eller større samling. Her kommer et forslag til hvordan en slik dag kan se ut:

Dagsplan

09:30 Kort gudstjeneste - liturgi basert på "intro-messe" (Se gudstjenesteressurser)

10:00 Hovedsending - med chat hvor dere kan hilse og følge med sammen med andre deltakere

11:30 Hva er din drivkraft i arbeidet ditt? - Samtale i fellesskap

12:00 Lunsj

12:30 Fellesseminar - stab/de som sitter samlet velger ut et av de lengre seminarene å se sammen

13:00 Samtale om tema

13:30 Pause

13:45 Seminar 2

14:15 Samtale om tema

15:00 Takk for i år! Sees på Quben 19. oktober 2022!

 

Se seminaroversikten her

Kveldssamling

Kortere samling ettermiddag/kveldstid: 

17:00 Måltid

17:30 Hovedsending

19:00 Hva er din drivkraft i det du er med i?  - Samtale i fellesskap

19:30 Pause

19:55 Seminar - velg ett eller flere seminar å se sammen 

20:15 Samtale om tema

20:45 Kveldsbønn - Se gudstjenesteressurser

21:00 Takk for i år! Sees på Quben 19.oktober 2022!

 

 

Les om innholdet i hovedsendingen her