gudenes-kamp_2022_lage-kors_gront-omrade-(3)

Gudenes kamp Lofoten

Tiltaket Gudenes kamp i Lofoten tenker nytt om involvering av ungdom gjennom digitale verktøy.  Tiltaket er en felles aktivitetsdag for ungdommene fra hele prostiet der man ved hjelp av en app leder ungdommene gjennom en dag med fellesskap, lek, formidling av lokalhistorie og kristen innhold, og feiring av gudstjeneste.. Ungdommene skal blant annet lære om den samiske og norrøne fortiden, samt kristendommens innføring i regionen. I appen Goose Chase er det satt opp et digitalt spill med oppgaver som ungdommen lagvis må løse ved å oppsøke poster og aktiviteter i lokalmiljøet. Ungdommene blir utfordret på lek, fantasi, evne til å tilegne seg kunnskap, samarbeid, samt være nysgjerrige og oppmerksomme overfor hverandre og omgivelsene. Flere oppgaver fungerer som forberedelse til gudstjenesten som for eksempel å bake nattverdsbrød og å lage prosesjonskors. Gudenes kamp tar i bruk ungdommenes digitale verktøy og kompetanse, samtidig som det vektlegger et godt og gjennomarbeidet innhold. Det bidrar også til tverrfaglighet for ansatte og ungdomsledere/frivillige. 

Tilbake til de nominerte