Gudstjenesteressurser

I år får vi ikke feire gudstjeneste sammen på en felles konferanse. Men vi har valgt å lage et liturgiforslag som vi håper at dere som samles rundt omkring i landet kan ha som et utgangspunkt for en lokal trosopplæringsgudstjeneste.

Last ned liturgiforslaget (bokmål) her 

Last ned liturgiforslaget (nynorsk) her

 

Valg av liturgisk musikk
Benytt gjerne denne anledningen til å bli kjent med den nye serien med liturgisk musikk, Allmenn serie 2. Denne er tenkt spesielt inn mot ungdomsarbeid, og kan fungere fint med bare orgel, men også sammen med flere bandinstrumenter.  Noter og forklaring finner du i noteheftet "Med samrøysta lovsang" som ble sendt ut til alle menigheter i 2018.

 Allmenn serie 2 inngår i de nye gudstjenestebøkene som snarlig er tilgjengelig for alle menighetene. 

Les mer om Allmenn serie 2, og hør innspillinger av de ulike leddene her

 

Valg av salmer
Det er flere salmeforslag til gudstjenesten. Velg den dere synes passer best hos dere, eller noe helt annet dere vil synge. Vi vil spesielt trekke frem de helt nyskrevne salmene som nådde finalen i Tunsberg bispedømmes dåpssalmekonkurranse. Benytt gjerne anledningen til å bli kjent med vinneren, "Kjære Gud i dine hender", eller alle tre finalesalmene.

Du finner de her

Vi har på nesten alle Trosopplæringskonferanser siden 2009 sunget salmen "Gud ditt hjerte romme hele verden". Dette har blitt vår konferansesalme. Syng gjerne også denne under gudstjenesten, eller en annen gang i løpet av dagen. Så samles vi gjennom sangen, selv om vi er hver for oss. 

Du finner den i Kirkens digitale salmedatabase eller i Ressursbanken

 

Andre ressurser

Fader vår på Lulesamisk (video) her

Forbønn med tegnspråkpoesi fra Døvekirken (kommer)