Hele staben på tur

Hele staben på tur

I fjor kom det en egen buss fra Nord-Jarlsberg prosti til Trosopplæringskonferansen – en buss lastet med mye mer enn bare barne- og ungdomsarbeidere!

Jan Baroi er trosopplæringsansvarlig i Hof og Holmestrand i Vestfold. Etter å ha reist alene til konferansen i mange år, bestemte han seg i fjor for å vise kollegene at alle har noe å hente på Trosopplæringskonferansen. Og prostiet tok initiativ til å sette opp egen buss for sine ansatte.

Det er lett å tenke at dette bare handler om jobben min, men det er så mye mer enn trosopplæring på konferansen. Det er et mangfold av seminarer, og det er interessant både med tanke på jobb og privatliv. Så jeg ville at flere skulle få det med seg og la det opp som en stabstur.

Alle hadde ikke anledning til å delta i fjor, men 8-9 kolleger ble med til Lillestrøm. På veien inn til konferansen, snakket de sammen om seminarene og avtalte treffpunkter for dagen.

Tilbakemeldingene var stort sett veldig positive, og det ble en sosial dag. Det var vel én kollega som synes det ikke var verdt turen, men dette var så vellykket at vi prøver det igjen i år. Nå vil jeg også jobbe for å få med frivillige, jeg tror de vil ha stort utbytte av å være med på konferansen.

Rent praktisk er det altså prostiet som betaler bussen, og en del av fellespotten til trosopplæring brukes til å betale deltakeravgift. Kan dette være en ide for andre prostier og fellesråd i kjøreavstand fra Lillestrøm?