Hellig alminnelig samling

Hellig alminnelig samling

 

Endelig er den 18. trosopplæringskonferansen i gang! Som i fjor er The Qube ved Gardermoen fylt med ansatte og frivillige i det Kirke-Norge, mennesker som har et sterkt engasjement for barn og unge.

Tekst: Siv Thompson Foto: Øyvind Ganesh Eknes/Ganeshfoto

På Bildet: Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd

Cirka 1250 er til stede for å inspireres, dele erfaringer, diskutere og reise fornyet hjem til egen menighet eller organisasjon. Tema Hellig alminnelig ble kommentert av Kirkenes Verdensråds generalsekretær Olav Fykse Tveit på den store fellessamlingen.

– Dere har gjort det litt vanskelig med å sette sammen to helt ulike ord – hellig og alminnelig. For egentlig er det katolsk som ligger bak ordet alminnelig. Ordet katolsk betyr det som er felles for kirken, gjennom tiden, og det som er rett tro og lære.

Generalsekretæren hadde videre et innspill på hva vi kanskje kunne si i stedet for trosopplæring, i tillegg til å praktisere hellig og alminnelig.

– Hva med å si at det er kjælighetsopplæring vi holder på med? For vi trenger gode forbilder som viser oss sammenhengen mellom det hellige og det alminnelige – det er kjærligheten i praksis. Evangeliet kan sammenfattes i at du er elsket av Gud, og du skal elske Gud og dine medmennesker, sier Fykse Tveit. 

På bildet: Årets programledere, Henrik Guii-Larsen og Ingunn Aadland. 

 

Pris til gudstjeneste for de aller minste
Trosopplæringsprisen ble i år tildelt Kirkeskipet i Lademoen. Kirkeskipet er en gudstjeneste på premissene til de minste barna, fra 0-3 år, der alt foregår nede på gulvet i kirken, og der de voksne trer tilbake for å gi barna mulighet til å utforske kirkerommet sammen med andre barn.

Prisen deles ut av Kirkerådet, Iko og KA.

Juryen skriver om prisvinneren: Trosopplæringsprisen 2018 går til et arbeid som tar på alvor barn som troende spirituelle mennesker. Menigheten har vært villig til å endre sin tenkning og sine arbeidsmåter. Med åpent sinn er de gått inn i en prosess med faglig tyngde, tverrfaglig kompetanse og samarbeid med barnehager for å utforske de minste barnas møte med det hellige og det alminnelige og deres opplevelser i kirkerommet. De har utviklet en gudstjeneste som ønsker å ta barns rett til medvirkning og barns spiritualitet på alvor. Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres erfaringer og barna får utvikle sine egne rituelle trosuttrykk. Menigheten har funnet en form for en gudstjenestefeiring hvor barna får utrykke seg selv, tro, tvil og tilbedelse. Kirkeskipet har endret menighetens oppfatning om hva en gudstjeneste er og er en sentral del av en helhetlig tenkning i Lademoen menighet.

På bildet: Vinnerne av årets Trosopplæringspris, Kirkeskipet i Lademoen kirke. Fra venstre: Inger Helen Nygård, Ragnhild Steinholt, Martine Moore Edvardsen, Marie Hauge og Ingvild Yrke. 

Barn gjør oss vise
På scenen var det stor glede over å motta prisen, og Ragnhild Steinholt fra Lademoen menighet tok imot bildet og sjekken.

– Jeg vil takke så mye på vegne av Barnas katedral, jeg skulle gjerne hatt med de små som har utviklet gudstjenesten sammen med oss, fra ingenting, og de små har gjort oss voksne vise. Jeg vil dele takken med de frivillige, staben hadde ikke klart det uten dem. Alle er med på å sikre kirkerommene slik at de er trygge for de små. Det å gi de aller minste muligheten til å gjøre gudstjeneste, det er vår misjon. Og det vanskeligste er å få de voksne til å sitte ned, være stille og holde fingrene av fatet.