Her er årets kandidater til Trosopplæringsprisen

Her er årets kandidater til Trosopplæringsprisen

Hvert år deles Trosopplæringsprisen ut på konferansen. Dette er en pris til som går til en menighet, organisasjon eller gruppe som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning.

Årets tre kandidater er: 

Bibelguide på Snapchat

I forbindelse med utdeling av Det nye testamentet til menighetens 11-åringer fikk medarbeidere i tweens-arbeidet i Torshov og Lilleborg menighet ideen til å lage en Snapchat-konto kalt Bibelguide. Siden januar i år har ungdom og store barn kunnet sende spørsmål på Snapchat, en app mange allerede har som en del av sitt SoMe-liv. Bibelguide er i utgangpunktet laget for unge tilknyttet menighetens trosoppæringsarbeid, men har også nådd unge andre steder i landet. Kontoen har til nå omtrent 150 følgere og er blitt et sted for spørsmål og samtale om Bibel, Gud, tro og tvil. Kontoen bidrar til at menigheten kan jobbe med temaer de vet barn og unge tenker på.

Her kan du lese litt mer om Bibelguide på snapchat på kirken.no

 

Ulstein Ten Sing

Ulstein Ten Sing er et kor for 13-19 åringer, der unge gjennom sang, drama, teknikk, og film får utfolde seg kreativt i møte med kristne verdier. Koret ble startet i 1978 og har i de siste årene kombinert live- framføringer og video. Dette har etablert seg som en ny metodikk for Ten Sing- arbeidet i Ulstein, og egenproduserte musikkvideoer skaper engasjement og eierskap. Det er et tett samarbeid mellom koret og det andre barne- og ungdomsarbeidet i Ulstein menighet, som ungdomsgudstjenesten «Drypp», konfirmantleirarbeidet og MILK. KFUK-KFUMs prinsipp om «ungt ansvar-voksent nærvær» står sentralt i arbeidet.

Sjekk ut Ulstein Ten Sing på Facebook her!

 

Babyteateret Oi, se!

Babyteateret Oi, se! er utviklet i Asker gjennom flere år og har fokus på bevegelse, musikk, form og farge. Teatret har de minste barna som målgruppe. Arbeidet er inspirert og preget av konseptet «Gudsrikeleiken», der det er lagt vekt på langsomhet og på det som skjer mellom forteller og barnet. I flere av forestillingene er fokuset på det som barna oppdager på scenen og det skuespiller og barna sammen er nysgjerrige på – der og da. Dette er bakgrunnen til at konseptet heter «Oi, Se!».  Baby-teateret har valgt å arbeide med temaer som Guds kjærlighet, skapelsen, sennepsfrøet, dåpen og sammenhengen mellom jule- og påskefortellingen. Teateret formidler Gud som Gud uten tradisjonell kjønnsterminologi – verken som han eller hun, men som Gud.

Du finner teatergruppen som har utviklet konseptet Oi, Se! på Facebook her

Årlig pris
Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.

Du kan lese mer om prisen på IKO sine nettsider her

Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grismo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkollorert slik at hvert bilde blir helt unikt. 

Prisen deles ut av IKO sammen med KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet. Vinneren blir kåret av en jury.