Himmel og jord

Himmel og jord

Ingen tvil om at årets konferanse-overskrift kan romme det meste. Stikkord for samlingen i november er å være pilegrim i vår tid. Spørsmål som skal stilles er «Hva er menneskets relasjon til hele skaperverket?», og «Hva er egentlig hellig i 2015?»

Kjersti Kolbjørnsrud er prosjektleder for konferansen i år som i fjor, og hun har flere tanker om hvorfor det var riktig å velge dette for høstens samling.
– 2015 er et viktig klimaår, også for Den norske kirke. I Norge er det Friluftslivets år og det er for tiden en nasjonal pilegrimssatsning. Vi syns derfor det er interessant å knytte Trosopplæringskonferansen til slike aktuelle temaer. Vi vil sette søkelys på hvordan dette utfordrer trosopplæring i kirken.

Pilegrimsperspektiv
Mennesket lever ikke alene, men er skapt til å leve i relasjon til skaperverket, uansett religiøst ståsted. Kolbjørnsrud understreker at vi alle er pilegrimer som må ta vare på skaperverket og hverandre.

– Kirken er i bevegelse og stadig på vandring. Vi ønsker å skape et engasjement for skaperverket og vise at dette angår alle – også barn og unge. Sammen skal vi glede oss over skaperverket, samtidig som vi er bevisste vårt ansvar for det. Dette er motkultur mot vår tids individualisme og står sentralt i kristen livstolkning og livsmestring.

– Det er avholdt 13 trosopplæringskonferanser. I etterkant av konferansene blir deltakerne bedt om å gi en grundig evaluering for hele dagen og innholdet i sceneprogram og seminarer. Disse innspillene tar prosjektlederen og staben med seg når en ny konferanse planlegges.

– Utrolig nok skapes en fellesskapsopplevelse ved å være sammen en hel dag med opptil 2000 andre. Folk som jobber med eller er engasjert i trosopplæring møtes og får opplevelsen av å være med på noe stort. Dette skaper stolthet og pågangsmot. Så vi fortsetter med seminarer, gudstjeneste, fellessprogram og måltid. Vi er godt i gang med å finne dyktige og engasjerende fagfolk til dette. I tillegg er konferansen et viktig utstillingsvindu og en kommunikasjonskanal for organisasjoner, forlag og andre fagmiljø på torget.

Den største møteplassen
Noen har deltatt på Trosopplæringskonferansen hvert eneste år, andre debuterte i fjor, eller var kanskje med for flere år siden. Kjersti Kolbjørnsrud har gode argumenter for at akkurat du skal delta også i år.

– Dette er den største møteplassen for kirkelige medarbeidere. Konferansen synliggjør mye av det gode som skjer i trosopplæringen. Der møtes folk og får faglig påfyll og inspirasjon til å jobbe videre med barn og unge i kirken. Trosopplæringskonferansen er en møteplass for gamle og nye kjente, et sted for stabstur eller et sted å invitere med frivillige medarbeidere. I år skal vi være i et nytt lokale på Norges varemesse på Lillestrøm og vi skal dekke et flere hundremeters langbord i Glassgata. Jeg gleder meg, avslutter prosjektlederen.