Hvordan få folk til å stoppe opp på sosiale medier

Hvordan få folk til å stoppe opp på sosiale medier

 

Hva hjelper det å gjøre bra ting i kirken hvis ingen vet om det? Alt må kommuniseres, og flere kanaler må tas i bruk. Sosiale medier har kommet for å bli, men det er stadig forandringer i hva som er klokt å gjøre. Vi må stoppe folk i å «scrolle» forbi.

Tekst: Siv Thompson Foto: Øyvind Ganesh Eknes/Ganeshfoto

To av Kirkerådets medarbeidere på sosiale medier ledet seminaret Kirkens språk i møte med det hverdagslige; Miriam Stålsett Follesø og Svend Ole Kvilesjø.

– Retorikk kan være en gullgruve til å åpne opp for budskapet vi tror på. Det gjelder både hvilke bilder vi velger og hva slags språk vi bruker.

Det er en rekke tips som kommer fra scenen i dag, blant annet å alltid forsøke å være inviterende i språket, og ikke bare informerende.  Hvorfor skal mottakeren lese det vi sender ut? Hvorfor er det interessant for den vi forsøker å nå? Det kan være nyttig å snu perspektivet.

Follesø oppfordrer til å være bevisst på de tre appellformene i retorikken, ethos, pathos og logos. Mens ethos appellerer til troverdigheten, snakker pathos til folks følelser. Logos appellerer til fornuften.

Det er viktig også å bruke et språk som ikke er fremmed for folk som ikke går så ofte i kirken.

– Inviter til drop-in-dåp. Til babysang bruker du alminnelige bilder av babyer og foreldre. Og hva med å snakke om faste ved å for eksempel logge av sosiale medier eller gjøre noe praktisk. Da tror jeg vi når lengre ut, og til nye mennesker.

Stopp-effekt
Kvilesjø er digital redaktør i Kirkerådet, og han sier at mens vi bruker en-to timer på gudstjeneste i uka, bruker vi mellom 7-30 timer på sosiale medier. Så hvordan få folk til å stoppe opp og få med seg kirkens budskap?

– Folk «scroller» raskere enn noensinne. Bruk bilder godt og forsøk å variere slik at de overrasker litt, dette gir en stoppeffekt.

Han tipser om prochurchtools.com som har gratis ressurser for kirkelige medarbeidere, de har ukentlig podcast og ser på problemstillinger fra ulike vinkler.

Gratis bilder
Mange «stjeler» bilder som de finner på Google. Dette er ikke greit, for det er alltid en fotograf som skal krediteres for bildene. Så er spørsmålet, hvor finner du de gode bildene, gratis? Redaktøren har en nyttig liste med gratisbilder

  • Pixabay.com
  • Unsplash.com
  • Freebibleimages.org
  • Ressursbanken.no
  • Fotoweb på Kirkebakken (for kunder på Basis-løsningen)

Kvilesjø tipser også om et nyttig bildeverktøy for å lage collage med mange eller få bilder - pixlr.com. Dette kan brukes både på pc og finnes som app til telefonen.

– Jeg har et favorittverktøy, og det bruker jeg hele tiden. På pablo.buffer.com finnes 60 000 gratis bilder og et verktøy som gjør at du kan legge på logo og tekst helt etter eget ønske, uten kostnad.  Og vi vet at ved å legge tekst på bilder, blir budskapet tydeligere, og kanskje får det flere til å stoppe opp.

Det ligger flere nyttige tips på kirkenettet.  

Presentasjonene fra seminaret finner du her.