tarnagent_melhus_01

Hvordan skape en ikke-ekskluderende Tårnagent-helg?

Konkrete og praktiske tips til hvordan Tårnagentene kan tilpasses barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Hvordan bidra til en ikke-ekskluderende trosopplæring? Dette seminaret vil berøre de dilemmaene mennesker med funksjonsnedsettelse står overfor i møte med et opplegg som kirken bruker og de områdene det funksjonshemmede barnet ikke nødvendigvis kan inkluderes i. 

Det vil også være en presentasjon av den nye tilrettelagte Barnas kirkebok som en ressurs.

Tilbake til seminaroversikten