tarnagent_melhus_01

En ikke-ekskluderende trosopplæring.

Praktiske tips til hvordan vi ikke ekskluderer barn og unge med nedsatt funksjonsevne i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Tid: 42 min.

Dette seminaret vil berøre noen utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelse står overfor i møte med opplegg som menigheten tilbyr,  og noen av de aktivitetene barn og unge ikke så lett kan inkluderes i.   

Seminaret vil også presentere 5-10 praktiske tips til hvordan blant annet Tårnagentene kan tilpasses mennesker med nedsatt funksjonsevne.   

Det vil også være en presentasjon av den nye tilrettelagte Barnas kirkebok som en ressurs. 

Medvirkende: KABB – Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte