Hvordan snakke med de unge om porno?

Hvordan snakke med de unge om porno?

 

Mange ungdommer får sin kunnskap om sex gjennom porno. Kirken må engasjere seg i samtaler med unge om sex og seksuelle relasjoner som en motpart til pornoindustrien.

Tekst: Annbjørg Dalland Foto: Øyvind Ganesh Eknes/Ganeshfoto

 

– Det er ikke lenger om vi skal snakke med ungdom om porno, men hvordan.

Det sier Mariann Solberg Lindtjørn i et fullsatt seminarrom på årets Trosopplæringskonferanse.

Sammen med Ida Vesteraas er de på konferansen for å fortelle om sine erfaringer fra samtaler med ungdommer gjennom samtaletjenesten 13-20 i Bærum. Lindtjørn og Vesteraas er ungdomsdiakoner og har tatt med seg sine erfaringer og sin kompetanse for å lære videre deltakerne på konferansen hvordan å snakke med ungdom om porno i trosopplæringsarbeidet i kirken.

– Hvem av dere har da dere vokste opp møtt en voksen som snakker med dere om porno?, spør de forsamlingen.

Det summes i salen, men svært få rekker opp hånden.

– Hele 98 prosent av ungdommene vi har snakket med sier at ingen har gjort det, sier Vesteraas.

Erfaringen fra samtalene med ungdom viser at svært mange ungdommer bruker porno som kilde til å lære om sex. Og ungdom begynner tidlig. Pornodebuten kommer årevis før seksuell debut.

 

Skumle pornotrender

Med på seminaret var også psykologspesialist Svein Øverland, fra St. Olavs hospital. Øverland startet seminaret med å gi de fremmøtte en kunnskapsoppdatering på feltet. Porno er i en rask utvikling, og er noe helt annet enn det var for noen få år siden.

– Pornoen i dag er mye grovere og råere enn den var for 50 år siden. Samtidig er den også mange unges første møte med sex, forklarer Øverland.

Trendene i porno-industrien har utviklet seg langt bort fra «vanlig» porno, som ikke lenger er vanlige. Det som søkes mest på er mer skumle trender som inneholder vold.

– Porno i seg selv fører ikke til mer seksuell vold for «folk flest», men for folk som allerede har holdninger som for eksempel kvinnefiendtlige holdninger, så kan det ha en katalysatoreffekt som kan føre til overgrep, forklarer han.

 

Klar beskjed fra UKM

Skal kirken ta tak i dette? Budskapet fra Ungdommens kirkemøte (UKM) tidligere i høst er veldig klart på dette. «Kirken bør være en premissleverandør for å tenke etisk rundt seksualitet».

Diakonene fra 13-20 ga på seminaret uttrykk for det samme som UKM.

– Vi kan ikke være moraliserende og sinte i møte med ungdommene når vi skal prate om porno. Hvis man ønsker å åpne opp for kritiske refleksjoner er det en dårlig strategi å begynne med sinne. Dette er et veldig sårbart og skamfullt tema for mange, forklarer Vesteraas.

Så vi er nødt til å snakke om det. Men hvordan?

– Det er ikke vits å ta det opp som et hovedtema på en kveldssamling. Da vil ikke ungdommen komme. Men det er et viktig tema å ta opp på en naturlig og ufarlig måte. Aktualiser det gjerne. Det er dere som kjenner ungdommene dere jobber med best. Bruk referanser som er naturlig for gruppen. Og er det noe i media som kan vinkles mot dette, så bruk det som en inngang, sier Lindtjørn.

For begge diakonene er enige om av kirken har viktige verdier å komme med i møte med porno-industrien.

– Men først må dere lære dere hva de klikker seg inn på, hvordan det kan påvirke dem og fortelle dem om sunn og god seksualitet. Vår erfaring er at ungdommer trenger mer kunnskap om sunn sex generelt, og seksuelle relasjoner spesielt, forklarer diakonene.

 

Hva er 13-20?

13-20 ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.

I 13-20 jobber det ungdomsdiakoner. De ansatte har sosialfaglig grunnutdanning, samt master i diakoni.  Dette innebærer en ekstra fagkompetanse på å snakke om temaer som tro, tvil og eksistensielle spørsmål.

13-20 samarbeider med skolene, helsesøstre, Politiet, Barnevernet, Sandvika Storsenter, Nokas, menighetene, BUP, Ungdomstjenesten, Utekontakten, med flere.

13-20.no