Hvorfor dra på Trosopplæringskonferansen?

Hvorfor dra på Trosopplæringskonferansen?

I 2002 var det 200 deltakere på konferansen. I fjor, ti år senere, ble det satt rekord med 1800. Hvorfor kommer deltakerne igjen, år etter år?

Konferansen på Lillestrøm har satt stadig nye besøksrekorder. Nye kommer til, men «de gamle» holder også stand.

Inspirasjon
Bendik Vollebæk er en prest på Holmlia i Oslo, og han har vært på de to siste konferansene. I hverdagen jobber han mye for og med ungdom. Han henter mye inspirasjon på Lillestrøm hver høst.

- Det er spennende å føle at man er en del av en stor nasjonal kirke! Så er det inspirerende forbilder der som det er spennende å møte, sier Bendik. 
- Og for oss som jobber i folketette områder, er det fint å møte folk fra mer grisgrendte strøk som har både kjærlighet og overskudd til å holde på med sitt arbeid der. Jeg tenker at Trosopplæringskonferansen er et krevende konsept. For den skal både favne bredt og inneholde mye forskjellig. Og for oss som er der, er det først når vi kommer hjem at jobben starter. Da må vi tilpasse det vi har fått med oss og bearbeide det til lokale forhold for å få det til å fungere hjemme.

Bedre jobb
Den unge presten synes Trosopplæringskonferansen hjelper ham til å gjøre en bedre jobb.
- Konferansen er en videreføring av ordinasjonsløftet, den tar meg videre i prosessen i min kirke. Noe av det beste på konferansen er erfaringsdelingen, det er nyttig å se at det jobbes videre med for eksempel Ressursbanken fylt av trosopplæringstiltak. Jeg synes også at konferansen er med på å understreke gudstjenestens sentrale plass i hele trosopplæringsreformen, og jeg får mange kreative innspill når jeg er der.
Vollebæk regner med å komme seg til Norges varemesse også i år.
- Hele prostiet vårt er i opptrappingsfase, så nå blir det mye trosopplæring framover! sier han.

Andre konferansedeltakere
Merete Haugland, trosopplæringsmedarbeider i Torridal kirke, har deltatt på konferansen tre ganger.
- Trosopplæringskonferansen er et av årets høydepunkt! Hen får vi være med på inspirerende seminarer, og så er det veldig oppmuntrende å treffe så mange ansatte og frivillige samlet på ett sted. Et must å få med seg! sier hun engasjert.

Margit Raustøl, menighetspedagog i Kolbotn menighet og Oppegård, har vært på alle konferansene.
- Det er inspirerende at så mange fra kirken møtes, for å fokusere på ulike og viktige temaer for å utvikle arbeidet overfor barn og unge. Kvalitet, variasjon og humor er noe jeg verdsetter ved konferansen.

Merete Rustad, menighetspedagog i Lenvik menighet, har også vært på alle konferansene.
- Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm – bedre enn en oase i ørkenen! Alle mottakskanaler er helt åpne, jeg er som et trekkpapir: Her får jeg lære, her får jeg dele, her får jeg være lille meg – i den store sammenhengen! Det slår ikke feil; dette er mat for vandringen videre! sier hun.