Ingen trosopplæring uten musikk

Ingen trosopplæring uten musikk

Årets kapellmester er komponist og organist Nils Henrik Asheim. Sammen med barn og unge på orgel og i kor, frister han med mange musikalske godbiter.

Det er ikke bare trosopplæringsmedarbeidere og kateketer får utbytte denne dagen, men også prester, kirkemusikere, diakoner og frivillige.

Trosopplæringskonferansen er relevant for alle ansatte og frivillige i kirken, for hva er vel dagens og morgendagens kirke uten barn og unge? Og uten nåden, som Luther lærte oss om?

Nåde er tema for konferansen
Hildegunn Opstad Smørgrav er rådgiver for kirkemusikk i Kirkerådet og sitter i programkomiteen for årets konferanse.

– Jeg gleder meg til 17.oktober, smiler hun. – Konferansen starter blant annet med barn i PIO (Pilegrim i orgelsko) som bokstavelig talt slår an tonen. Dagen inneholder mye godt program, og Nils Henrik Asheim er kapellmester. Han involverer barn og unge som er aktive i kirkemusikalske miljø, og han har også komponert musikk til denne dagen. Dessuten deltar Lillestrøm kirkes barnekor med kantor Børre Velsrud som sin dirigent.

Årets tema er Nåde. Frihet til å leve! Vi ønsker å gi inspirasjon til å fornye formidlingen av Guds nåde og barmhjertighet. Dette er jo reformasjonsåret og mange markeringer og arrangement har vært gjennomført. Vi ønsker å belyse noen av temaene som var sentrale i reformasjonen og se på hva det betyr i dag – i vår tid – i trosopplæringen med barn og unge. Det gjelder for eksempel bibelformidling, sang og musikk, myndiggjøring og at Guds nåde setter fri.

Seminar
Konferansen inneholder program på scenen, et mangfoldig torg og ulike seminarer. Et av seminarene handler om kirkemusikk, trosopplæring og barnet. Her deltar Ragnhild Strauman fra Kirkelig utdanningssenter i Nord, Randi Clausen Aarflot, vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang og prosjektleder i Egil Hovland-akademiet, samt Trond Gilberg, kantor i Glemmen menighet.