–Jeg gleder meg!

–Jeg gleder meg!

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme ser frem årets Trosopplæringskonferanse. Som resten av landets biskoper håper han å se mange fra sitt bispedømme på Lillestrøm i november.

Se hva Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl skrev i et brev til sitt bispedømme i sommer.

I en oppmodning til ansatte og frivillige i Oslo bispedømme, skriver Kvarme:

Bli med på Trosopplæringskonferansen!

Trosopplæringskonferansen er Den norske kirkes største og viktigste treffsted og inspirasjonssamling for alle som jobber for og med barn og unge og trosopplæring i Den norske kirke.


På konferansen deltar rundt 2000 kirkelige ansatte og frivillige medarbeidere fra hele Norge. Samlingen er viktig for å styrke dybden i trosopplæringen og arbeidet med å nå bredden av alle døpte, slik at de  kjenner seg hjemme i sin kirke. Trosopplæringen er et drivhjul i vår menighetsutvikling.
I år har konferansen tema «Ringer i vann» og det er fokus på at det er 10 år siden reformen ble vedtatt i Stortinget. Konferansen ønsker å reflektere over hvilke ringvirkninger reformen har hatt, samt hva trosopplæringen kan bety i et livssynsåpent samfunn i årene fremover.


I dag får fire av fem menigheter midler til trosopplæring, og det er innrapportert ca 200 000 årlige deltakelser på trosopplæringstiltak. Tallet på oppslutning om trosopplæring har aldri vært høyere. Det er samtidig en utfordring at ikke alle menigheter har fått tildeling slik at alle barn og unge får de samme tilbudene. Vi jobber for og venter fortsatt på de statlige bevilgninger som vil la alle barn og unge i Den norske kirke få del i den samme opplæringen.

På Trosopplæringskonferansen møtes kirkens ansatte og frivillige for å inspirere hverandre og dele erfaringer, for å knytte kontakter og bli løftet i sitt daglige arbeid.

Jeg håper at mange i vårt bispedømme har mulighet til å bli med på Trosopplæringskonferansen 13. november. Jeg kommer og gleder meg! Vi står sammen i en løfterik bevegelse i vår kirke.

Vennlig hilsen Ole Christian Kvarme
Oslo bispedømme