Juryens begrunnelse

Trosopplæringsprisen 2020 går til: Trosopplæringsarbeidet i Sandar menighet

Sandar menighet er en verdig vinner av årets trosopplæringspris. Juryen fremhever spesielt arbeidet med rollefiguren Fløffe, et godt gjennomarbeidet tiltak, både teologisk og pedagogisk. Samtalene med Fløffe fremstår som troverdige, og de klarer å etablere et rom for barn og unges undring og refleksjon. Trosopplæringstiltaket vektlegger å formidle kunnskap til barna, samtidig som leken og spontaniteten i formidlingen er ivaretatt. Tiltaket viser på en god måte hvordan livet og troen utgjør en helhet.

Juryen mener at tiltaket oppfyller kriteriene for tildelingen på en særdeles god måte. Arbeidet er preget av stor kreativitet og skaperglede og godt forankret i menighetens planer.  Nedstengingen av samfunnet utfordret til nytenkning i menigheten, noe som førte til at Fløffe også ble synlig på sosiale plattformer. Juryen mener at tiltaket kan være til inspirasjon for andre menigheter i å skape sine egne rollefigurer, og å utforske dialogen som formidlingsform. Tiltaket kan derfor ha en stor overføringsverdi til trosopplæringsarbeidet i andre menigheter.

Tilbake til Trosopplæringsprisen