alle-de-nominerte

Kandidatene til Trosopplæringsprisen 2021

Erfaringsdelingsseminar i tre deler med: Kirkegaten, KAOS-kirke og Amazing (G)race. Tid: 17 + 16 + 12 min.

De tre nominerte til Trosopplæringsprisen 2021 er prosjekter som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Dette er tre aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.

De tre kandidatene er valgt ut av en jury med representanter fra IKO, KA og Kirkerådet. Vinneren annonseres på konferansedagen 20. oktober 2021 i hovedsendingen. 

De tre kandidatene er Kirkegaten i Nordstrand menighet, KAOS-kirke i Randaberg menighet og Amazing (G)race, utviklet av Sjømannskirken.