120244238_3515341808508810_2792912518252226240_n

KAOS-kirke

En av kandidatene til årets Trosopplæringspris er KAOS-kirke i Randaberg menighet. De har utviklet en kreativ måte å inkludere deltakerne

Randaberg menighet har utviklet en lavterskel familiegudstjeneste, KAOS-kirke. Gjennom kreativitet og aktiv deltakelse blir både barn, unge og voksne inkludert fra start til slutt. Menigheten sitter enten familievis eller i smågrupper og får utdelt en aktivitetspose tilknyttet dagens tekst og tema ved begynnelsen av gudstjenesten. Underveis i gudstjenesten blir aktivitetsposen brukt for å involvere hele familien både til samtale, aktivitet og formidling av dagens tema. Kandidaten erfarer at denne gudstjenesteformen er brobyggende og en god måte å kommunisere med de som er ukjent med gudstjenestenes tradisjonelle form. KAOS-kirke i Randaberg ønsker gjennom denne gudstjenesten å ta på alvor at barn, unge og familier sin opplevelse er styrende for gudstjenestens form og innhold. Gudstjenestene er blitt gjennomført både fysisk og digitalt. Kandidaten har hentet elementer fra Messy Church i England, men gjort det til sitt eget og tilpasset det egen kontekst. Gjennom ulike temaer, aktiviteter, reorganisering og nyskaping av en ordinær familiegudstjeneste, når KAOS-kirke nye målgrupper og skaper stort engasjement blant både etablerte og nye frivillige medarbeidere på en god måte.

Tilbake til oversikten over de nominerte