Vi ser konferansen sammen!

Se hvor folk er samlet rundt om i landet (og verden) for å delta på konferansen.