image00004.

Kirkegaten på Nordstrand

En av kandidatene til årets Trosopplæringspris er Kirkegaten på Nordstrand, hvor både jule- og påskeevangeliet er formidlet til alle forbipasserende.

I samarbeid med menighetens barnehage og frivillige fra menighetens pensjonistforening, samt andre lokale frivillige ressurser, har Nordstrand menighet utviklet en kirkegate rundt Nordstrand kirke. Gjennom «Kirkegaten på Nordstrand» fikk barn og unge formidlet både jule- og påskeevangeliet, til tross for nedstenging i forbindelse med pandemien. Juleevangeliet ble utformet og formidlet utendørs til barn både som trosopplæring, men også til barnehager og skoleklasser. I tillegg var kirkegaten utformet slik at den hadde hele menigheten som målgruppe, for eksempel kunne en familie besøke kirkegaten på egenhånd. Med enkle pedagogiske og praktiske grep har Nordstrand menighet utviklet et gjennomtenkt og kreativt tiltak. Uterommet er utnyttet til det fulle, med belysning som skaper stemning, stall, figurer som er på vandring til stallen, vismenn og gjetere og kortfilmer presentert gjennom QR-koder. Utformingen av og formidlingen i «Kirkegaten Nordstrand» har tiltrukket seg oppmerksomhet fra forbipasserende i alle aldre, og kirken har på denne måten vært fysisk og tydelig til stede for mennesker i nærmiljøeten krevende tid.

Se video fra kirkegaten her 

Tilbake til oversikten over de nominerte