klima_markus-spiske-unsplash
Foto: Markus Spikse/Unsplash

Klima - gode erfaringer

Praksis og erfaringsdeling fra grønne trosopplæringstiltak fra to menigheter.

Mange menigheter er “Grønn menighet”, og tar klima og miljø på alvor. Men hvordan kan trosopplæringen bli grønnere? Hva kan barn og unge være med å gjøre i menigheten?

Mange unge har hørt voksne prate om alvoret i klima spørsmålet, nå etterlyser de handling. To menigheter presenterer hvordan de inkluderer grønt engasjement i sitt barne- og ungdomsarbeid.

Tilbake til seminaroversikten