”Med livet som mønster. Mønster for livet - en fagkonferanse i Ungdom, kultur og tro”.

Les mer om årets UKT- konferansen 17. -19. oktober 2012, på MFs nettsider: www.mf.no

 

 

 

 

Bildet til venstre viser programkomiteen i arbeid. Fra venstre: Jorunn Blindheim, Tonje Kristoffersen, Petter Rønneberg, Kristin Gunleiksrud, Dag Håkon Eriksen og Kristin Frydenlund.

 

”Leve og vokse” på konferansen i 2012

”Leve og vokse” på konferansen i 2012

17. oktober kl.09.00 åpnes dørene på Varemessa på Lillestrøm for årets Trosopplæringskonferanse. Nok en gang ønskes frivillige og ansatte i kirke og organisasjoner hjertelig velkommen til en innholdsrik dag med trosopplæringsarbeid i fokus.

Tekst: Magnhild Søsveen Eriksen

– Vi er godt i gang med den kreative prosessen nå, forteller Jorunn Blindheim som for femte året på rad leder hovedkomiteens arbeid.

Leve og vokse
– To viktige stikkord for årets konferanse er leve og vokse. Ordene er hentet fra den nye dåpsliturgien hvor kirken blir påminnet sitt medansvar i å legge til rette for at alle døpte skal kunne ”leve og vokse i den kristne tro”.

Med dette utgangspunktet ønsker hovedkomiteen å ha fokus på hvordan kirke og hjem i viktige overgangsfaser kan bidra med trosopplæring i barn og unges liv. – Vårt ønske er at barn og unge kan se seg selv og verden som skapt, elsket og holdt opp ved Guds kjærlighet, sier Blindheim.

Påfyll
– Også de som jobber med trosopplæring trenger et sted for påfyll til tro og tjeneste, sier Jorunn. Hovedkomiteen ønsker derfor å lage et program som rommer mange uttrykksformer, fagområder og interesser. – Det er en spennende utfordring å velge innfallsvinkler og finne engasjerte personer som kan bidra i dette når vi skal sy sammen et sceneprogram, smiler Blindheim.

Dette er også en utfordring som Kjersti Kolbjørnsrud, ansvarlig for seminarprogrammet, tar på alvor. – Det legges opp til mange seminarer på årets konferanse også, og vi har allerede en lang ønskeliste med aktuelle og viktige tema og bidragsytere. Vi skal gjøre vårt for å få til et bredt seminarprogram som rommer både teori og praksis, har fokus på flere aldersgrupper og er tilpasset ulike yrkesgrupper, sier Kjersti.

Møteplass
Trosopplæringskonferansen arrangeres av Kirkerådet og IKO– Kirkelig pedagogisk senter. I tillegg er det i år et tett samarbeid med fagkonferansen i Ungdom, kultur og tro Med livet som mønster – Mønster for livet som er et samarbeid mellom Det teologiske menighetsfakultetet og Kirkerådet.

– Trosopplæringskonferansen er kirkens største fagkonferanse med barn og unge i fokus, sier Jorunn Blindheim. Hun ønsker velkommen til en innholdsrik dag med både faglig og sosialt påfyll. Konferansen skal både oppmuntre og utfordre til å leve og vokse – både i troen og livet.