Lytt til oss!

Lytt til oss!

 

Oscar Østern er engasjert i ungdomsdemokratiet i kirken og mener kirken bør ha en sterk stemme når det gjelder barns rettigheter. På Trosopplæringskonferansen skal han lede workshopen "Lytt til barn!". 

Tekst og foto: Heidi Olsen, Kirkerådet.

– Den norske kirke, som møter så mange barn, bør være der for å kjempe for barns rettigheter og være en sterk stemme, sier Oscar Østern.

Han skal være med å holde seminaret "Lytt til barn!" på Trosopplæringskonferansen i november sammen med Amanda Anvar, som begge er engasjert i Ungdomsrådet i Oslo bispedømme.

– Som del av den største frivillige organisasjonen i Norge, må vi også tørre å peke på forbedringspotensialet som ligger i arbeidet med barns rettigheter, både i Norge og resten av verden, mener han.

 

Rett til medvirkning

I 2019 fyller FNs barnekonvensjon 30 år. Ett av hovedområdene i konvensjonen, som slår fast barns rettigheter, handler om barns grunnleggende rett til medvirkning. Det vil si at barn har rett til å få informasjon i saker som gjelder dem, si sin mening og bli tatt på alvor.

Oscar Østern vet selv hva det vil si å ha en reell medvirkningsmulighet. Nylig deltok han som delegat på Ungdommens kirkemøte (UKM) og ble valgt inn i Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung).

Silje Smørvik er leder i Ufung understreker UKMs viktighet: – UKM samles en gang i året for et møte over fem dager. Der forhandler vi saker ungdom og unge voksne er opptatt av, og saker som er viktig for kirka – Saker det er viktig at unges stemme og medvirkning speiles inn i.

UKM er det øverste organet i ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. UKM består av unge delegater fra alle bispedømmer og fra frivillige organisasjoner. Her har unge mennesker i år arbeidet med rekruttering, misjon, ung diakoni, gudstjenester i konfirmasjonstiden, kirke i år 2030, kirke på nett og regler for ungdomsdemokratiet.

– Vi har ved flere anledninger jobbet med de samme sakene som Kirkemøtet, og der vi på UKM har klart å nøste i sakene og bringe dem framover, forteller Silje Smørvik.


Bildet er av deltakerne på årets UKM

Workshop om medvirkning

Oscar Østern, workshopholder og engasjert i ungdomsdemokratiet, er klar på hvorfor temaet barns medvirkning er viktig og relevant for mennesker som jobber med barn i kirken:

– Jeg tenker at hvis det skal gjennomføres et tiltak for barn og unge, så har barn rett til å bli hørt. Det er lett å tenke "de er så unge", og ikke trenger å komme med innspill. Da blir de ikke tatt på alvor.

I workshopen "Lytt til barn!" på Trosopplæringskonferansen vil deltakerne benytte seg av UNICEF sine Medvirkningskort. Kortene problematiserer blant annet hvordan en i dag arbeider med temaet, om barna kjenner til sine egne rettigheter, og mye mer.

Dette kan være med på å sette i gang et viktig arbeid, mener Oscar Østern: – Kirken har en rolle hvor de bør heie og være støttespillere for at barn skal bli tatt på alvor.


Viktige saker ble tatt opp på UKM som ble holdt i Hurdal 4. - 8. oktober.