Mangfoldig seminarprogram med praksisfokus

Mangfoldig seminarprogram med praksisfokus

Hvert år knytter det seg forventninger og stort engasjement rundt seminarprogrammet på Trosopplæringskonferansen. Og i år finnes det virkelig noe for enhver smak, ønsker og behov.

Deltakerevalueringene etter tidligere konferanser har gitt tydelig tilbakemeldinger på ønsket om flere seminar som tydeligere presenterer gode praksiser i arbeidet med barn og unge. Det er det tatt høyde for under årets konferanse.

Tematikken for de praksisnære seminarene spenner seg fra rekruttering og oppfølging av frivillige til bruk av lignelser i trosopplæringen, kristne symboler, musikk, kommunikasjon og arbeid med tweens.

I programmet for dagen er det satt av tre bolker til seminarer, og det vil gå fem seminarer parallelt.  Noen seminarer kommer til å gå flere ganger.

Skam, skyld og makt
I seminarprogrammet kan man plukke og velge ulike emner etter ønske og behov, eller man kan velge å følge en tråd innenfor tematikken skam, skyld og makt. Seminar nr 8 som foreløpig heter ”Samtaler om skam, skyld og makt”, med teolog Åste Dokka og psykolog Hedvig Montgomery, vil være en videreføring og fordyping i etterkant av en samtale som har gått på hovedscenen i første programdel.

- Seminaret som har temaet ”Gode samtaler om vanskelige temaer”, vil kunne være en enda videre fordypning i samme tema, eller fungere godt uten det foregående seminaret. Så her kommer det til å være stor valgfrihet, sier Eldbjørg Leinebø Ekre, som er en av dem som jobber med seminarprogrammet på konferansen. Hun understreker at det også er disse to seminarene som skiller seg mest ut fra de andre, med å være mer reflekterende enn konkret metodiske.

Det vil komme endringer i seminaroppsettet i løpet av sommeren. Endelig seminarprogram vil være klart i august.