Mangfoldig trosformidling

38 min

Hvordan kan prinsippet «universell utforming for læring» (UUL) hjelpe oss å forme kirkelig undervisning som er mangfoldig, inkluderende og skaper tilhørighet?

Ønsker du å se seminaret med tegnspråktolking? Trykk her

 

Med:
Rune Rasmussen, spesialprest for inkluderende kirkeliv, kommer med eksempler på hva UUL betyr i praksis.

Asbjørn G. Håkonseth, kateket/trosopplæringsleder i Skøyen menighet i Oslo, er intervjuer.

 

 

Nyttige ressurser:

Bøker og materiell av Rune Rasmussen:
Bønn med alle sanser. Bønnestasjoner til bruk i trosopplæring, gudstjeneste og smågrupper. IKO-Forlaget, 2012. I nettbuikken til IKO-Forlaget
Se, smak og kjenn. Tilrettelagt konfirmantopplegg med bakgrunns- og metodestoff. IKO-Forlaget, 2007. I nettbutikken til IKO-Forlaget
Levende bibelfortellinger (80 bildekort). Tilpasset konfirmantopplegget "Se, smak og kjenn". IKO-Forlaget, 2006. I nettbutikken til IKO-Forlaget

Artikkel om universell utforming for læring i kirken

Eksempel på bruk av piktogrammer i gudstjenesteprogram

 

Tilbake til utvalg fra 2020